Dålig grönyteskötsel i Göteborg

I Göteborg har sparbeting lett till att rondeller och gräsmattor har omdefinierats till äng. Nu har det otuktade ogräset lett till ett flertal klagomål.

Det är tre förvaltningar som är involverade när det gäller skötsel av gröna ytor i Göteborg, skriver Göteborgsposten. Park- och natur har hand om merparten, idrott- och förening har en del och Lokalförvaltningen ska sköta skolgårdar och liknande.

Jakob Andreasson, chef på park- och naturförvaltningen förklarar det ökade antalet klagomål med besparingar som gjordes 2010. Då omdefinierades cirka 300 000 kvadratmeter gräsmatta till ängsyta, vilket i praktiken innebär att de klipps mer sällan. I år har ogräset tagit fart på de här ytorna och folk börjar ringa.

Runt om i Göteborg irriterar sig folk på att gräset inte klipps och att grönområden förfaller. Till och med mitt på evenemangsstråket, snett emot Scandinavium, växer ogräset i gruset runt skulpturen som hamnar i en sjö varje gång det regnar.

På Göteborgspostens fråga om han tycker att park- och naturförvaltningen i Göteborg uppfyller de politiskt satta målen om ”den sköna staden med den gröna själen” och en ”attraktiv stadsmiljö”, svarar Jakob Andreasson.
– I huvudsak ja. Men vi har en dialog med politikerna i nämnden och nu har vi fått en miljon extra för att öka på gräsklippningen nästa år. Delar av det som klassades ner till äng kommer att bli gräsmatta igen.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 03 oktober 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste