EU-projektet COSMO, ”Cooperative Sustainable Mobility for energy efficient transports”, består av tre olika delar i lika många europeiska städer: Salerno (Italien), Göteborg och Wien. Syftet är att optimera trafikflödet genom att skapa en jämnare trafik och på så sätt minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i städer. Den svenska testplatsen är Hjalmar Brantingsgatan på Hisingen i Göteborg och omfattar sju bussar och tre vägkorsningar. Projektet förväntas leda till en tioprocentig minskning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp på testplatsen.

– Svevia vill ligga i framkant när det gäller utveckling av ny teknik som kan minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Vid trafikstockningar ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen markant. En buss som kör i 50 km i timmen och som tvingas stanna två gånger per kilometer drar upp till tre gånger så mycket bränsle som en buss som inte behöver stanna. Därför är det viktigt att utveckla teknik som gör att bussarna slipper bromsa in i onödan. På så sätt blir trafikflödet bättre och utsläppen minskar. säger Urban Ericsson, ansvarig för projektet på Svevia.

I bussarna installeras datorenheter som via en radiosändare kommunicerar med trafiksignalen i nästa korsning. Datorenhetens display anger för chauffören en rekommenderad hastighet för att få grönt ljus vid nästa trafiksignal.

Svevias roll i det svenska testprojektet är att installera kommunikationsutrustning i trafiksignalanläggningarna och skapa ett gränssnitt mot datautrustningen i bussarna. Just nu och under hösten pågår installation av utrustning. De första testbussarna kommer att rulla på Hjalmar Brantingsgatan i december.

– Om tio år räknar vi med att den här typen av teknik används i stor skala över hela världen. Det kommer att innebära en markant förbättring av luften i städerna samtidigt som trafiken blir jämnare och vi gör en insats för miljön, säger Peter Follin, på Lindholmen Science Park, som är koordinator för den svenska testplatsen.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

Senaste