Boliden utvidgar metallåtervinning

I början av juni invigdes Bolidens nya återvinningsanläggningar vid kopparsmältverket Rönnskär av Miljöminister Lena Ek.
– Allt större del råmaterial för metallframställning kommer från återvinning av uttjänta produkter. Denna expansion kombinerar hög miljöprestanda med god lönsamhet, säger Bolidens vd och koncernchef Lennart Evrell i ett uttalande.

Den ökande användningen av elektronik, kortare produktlivscykler och skärpt lagstiftning 
för elektronikavfall gör att tillgången på elektronikskrot ökar i världen.
Investeringen ökar Rönnskärs kapacitet för återvinning av elektronikskrot till 120 000 ton 
per år. Expansionsprojektet startade 2010 och smältningen av elektronikskrot i de nya anläggningarna kunde påbörjas enligt plan i januari 2012.

Entreprenadaktuellt
Tel: 019-760 94 20
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 04 juni 2012

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste