Jenny arbetar med framtidens teknik

Tänk att ha som jobb att utveckla den teknik som ska användas i framtiden. Det är verklighet för Jenny Elfsberg, chef för emerging technologies på Volvo Construction Equipment. Hon och hennes kollegor har tagit fram en metodik för innovativt arbete som har visat sig vara mycket framgångsrik.

Mitt i kontorslandskapet där Jenny Elfsberg sitter tillsammans med en del av sina ingenjörer står ett bord fullt med tekniklego. Legot används ibland för att pröva idéer i ett mycket tidigt stadie. Foto: Ann-Louise Larsson

Jenny Elfsberg har ett otroligt spännande jobb. Hon är chef för emerging technologies, eller framtida tekniklösningar, på Volvo CE. Under sig har hon en grupp med ett 20-tal ingenjörer som sitter spridda globalt och som arbetar med att ta fram nya tekniklösningar. Jenny Elfsbergs roll är bland annat att hjälpa ingenjörerna att prioritera och se till att rätt sak görs vid rätt tidpunkt. Tidsperspektivet är långt. Den teknikkarta som emerging technologies har tagit fram sträcker sig 30 år framåt i tiden. För en utomstående kan det verka som en omöjlig uppgift att veta vad som är rätt just nu för att utveckla framtidens teknik men enligt Jenny Elfsberg behöver det inte vara så svårt.

– Våra ingenjörer tittar på kundens affär och jämför den med vårt erbjudande och då kan de se vad som behövs. Man får använda en del fantasi, men det får inte bli teknikfanatism, säger hon.

– De bästa innovationerna är de som gör allt enklare. 


Enligt Jenny Elfsberg har Volvo CE alltid varit ett innovativt företag men för några år sedan bestämde man sig för att titta närmare på hur innovationsprocessen egentligen går till och vad man kan göra för att underlätta den. I februari 2010 lanserades Volvo CE innovation model som Jenny Elfsberg blev ansvarig för.

– Vi läste böcker om innovation i ett och ett halvt år innan den här lanseringen och så tog vi in expertis utifrån. Bland annat har vi fortfarande ett samarbete med Tobias Larsson som är professor vid Blekinge tekniska högskola och knuten till Stanford. Han är innovationsexpert och har lärt mig mycket om hur det fungerar.

En sak som Tobias Larsson har bidragit med är ett sätt att vaska fram idéer med så kallad Need-finding-metodik. Den går ut på att man observerar sin målgrupp under en tid för att identifiera deras problem.

– Med den här metoden kan alla hitta innovationer, även de som inte alls känner till branschen, säger Jenny Elfsberg.


I Volvo innovation model har man tagit fram nio områden som är viktiga för att skapa ett innovativt klimat. Av dessa nio har man sedan valt ut tre som är extra prioriterade just nu.

– Just nu prioriterar vi att skapa en innovativ kultur, att vara kundorienterade och att se till att det finns tid för idéer.

Inom ramarna för Volvo innovation model finns ett nätverk med specialutbildade ingenjörer, så kallade iCoacher som stöttar sina chefer och kollegor med innovationsprocessen.

– Deras uppgift är att ta tag i de idéer som finns och att föra in dem i företaget. Att verka som ett slags inkubatorer, förklarar hon.

Målsättningen är att skapa och bevara en företagskultur där alla kan vara innovativa och där alla idéer tas till vara och utvärderas.


Ett annat sätt att fånga upp idéer är forumet Interact som finns på intranätet. Där har alla anställda möjlighet att dela med sig av idéer eller problem som man tycker behöver lösas. Idéerna diskuteras, förkastas, slås ihop och utvecklas och en del av dem blir färdiga produkter som når slutkund.

– I en sund process börjar man med hundra idéer varav tio går vidare och en realiseras, säger Jenny Elfsberg.

Det är inte bara sättet att få fram innovationer som är annorlunda. Även sättet att mäta och utvärdera dem har förändrats.

– Traditionellt mäts innovation i antalet registrerade patent men det blir trubbigt eftersom ett patent bara bevisar att det är ny teknik. Det är ju inte säkert att ett patent skapar nya värden för kunden.

För att komma åt detta har man skapat en serie andra mätvärden till exempel hur många observationer som man gör ute hos kund och hur stor andel pengar som går till vidareutveckling av produkter jämfört med helt nya idéer.


Jenny Elfsbergs främsta drivkraft är att ha kul på jobbet och hon anser sig ha goda förutsättningar för det.

– Jag gillar att se andra lyckas, jag gillar avancerad teknik och jag gillar att skita ned mig. Allt det passar bra för mitt jobb, avslutar hon

 

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

De nio punkterna som ska skapa ett innovativt klimat är i Volvo innovation model är:

En innovativ kultur

Att man delar med sig av sina idéer

Att det finns framtida målscenarier

En tydlig innovationsprocess


Att man är användarorienterade

Ett tydligt ägarskap

Stöd från ledningen

Goda fysiska och virtuella arbetsmiljöer

Tid för idéer

Artikeln publicerades onsdag den 23 oktober 2013

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste