Mer återvinns med nytt sorteringskoncept

Norditeks nya sorteringskoncept innebär att en större del av materialet återvinns och mindre mängd hamnar på soptippen. Resultatet blir att pannägarna får ett renare bränsle med rätt storlek för rätt panna, samt lägre driftkostnader och jämnare energiinnehåll.

Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i tre fraktioner med en flipflowsikt, Foto: Norditek

 Dessutom behöver
mindre mängd aska hanteras vilket innebär en ekonomisk vinst och samhällsvinst. Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter. I dagsläget är det standard att sortera avfall i två fraktioner och särskilja inert material genom att sortera enbart på storlek. Detta gör att bränslet som skickas till värmeverken innehåller stor andel sten, grus, betong, glas med mera, som hamnar i askan efter förbränning. En annan nackdel med den traditionella sorteringen är att intäkten för de magnetiska metallerna är väldigt låga eftersom de innehåller orenheter i form av plaster, trä, lister med mera.

Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i tre fraktioner med en flipflow-sikt, varav två fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen. Efter hantering med Norditeks koncept ser slutprodukten ut som följer:

 

  • Bränsle med liten askhalt i två fraktioner (30-100 millimeter, 100-300 millimeter)
  • Inert material i tre fraktioner (0-30 millimeter, 30-100 millimeter, +100 millimeter)
  • Ren magnetisk metall i tre fraktioner (0-30 millimeter, 30-100 millimeter, +100 millimeter)

Tidigare tilläts endast lätta material och små fraktioner, 0-200 millimeter, gå genom vindsikten, men med den nya versionen kan även tyngre material såsom sten- och betongblock upp till en meter i storlek köras genom vindsikten.

Entreprenadaktuellt
Tel: 019-760 94 20
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 16 oktober 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste