MASKINEXPO: Uppdaterad finsk väghyvel

Finska Veekmas Oy och dess svenska dotterbolag Veekmas Svenska AB i Uddevalla ställer ut en förnyad Veekmas FG väghyvel på Maskinexpo.

Den nya modellen från Veekmas har nydesignad motorhuv. Även ramen och svängbordet har modifierats. 
                                                       Foto: veekmas

Den nya Veekmas FG 2428 har en effektiv 210-kilowatts Volvo dieselmotor som uppfyller miljökraven i EU steg IV. Maskinen har en nydesignad motorhuv och även ram och svängbord har modifierats. 

– Den högre framramen ger större frigång för hyvelbladet som även får bättre rörlighet än tidigare. Väghyveln har kraftigt förbättrad bromseffekt som ökar säkerheten och förlänger bromsklossarnas livslängd avsevärt, säger Zbigniew Kolakowski på Veekmas Svenska AB. 

LED-lampor har införts som standard på arbetsljus, positionsljus, bakljus, bromsljus, blinkers, hyttbelysning samt varningsramp på taket. 

Veekmas FG2428 har växellådan monterad baktill. Denna placering ger en god viktfördelning, låg ljudnivå i hytten och bättre åtkomlighet vid service. Placeringen av transmissionen, tillsammans med den specialutformade motorhuven, ger bättre sikt bakåt och säkrare backning. Samtidigt underlättas servicearbeten. 

Ett förnyat CAB-bus-baserat IQAN-system för styrning och övervakning gör det möjligt att variera egenskaper hos hydraulfunktionen. Fyra olika förarinställningar är möjliga att förprogrammera och kan till exempel användas för körning under vinter, sommar, eller justeringsarbete före asfaltering. 

Den elservostyrda hydrauliken styrs proportionellt. Styrningen kan justeras direkt från IQAN-displayen genom att ändra strömstyrkan till ventilen.

Ramens ledkonstruktion består av raka axeltappar och ledlager. 

– Användar­vänlig­heten var en viktig aspekt vid framtagning av väghyvelramen. Hyvelram, svängbord och chassi på Veekmas FG 2428 tillhör de starkaste på marknaden, säger Zbigniew Kolakowski. 

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste