Automatiska funktioner på frontlastare har flera fördelar

Genom att automatisera vissa funktioner på en frontlastare kan arbetet utföras med betydande tidsvinster, enligt en forskningsstudie vid Umeå universitet.

I en forskningsstudie har man studerat hur bland annat automatisk vägning och parallellföring kan spara tid för maskinoperatören.
I Yung, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, vid Umeå universitet, har forskat om automatiska funktioner på frontlastare.. Foto: Nora Nindi Arista

Det är forskaren I Yung vid Umeå universitet som har studerat automatisering av frontlastare i en doktorsavhandling.  I avhandlingen visar hon positiva resultat av att automatisera vissa funktioner på en frontlastare, i synnerhet elektrisk parallellföring - och vägningsfunktioner.

Vägningsfunktionen är ett sätt att hjälpa användaren att uppskatta vikten på nyttolasten i redskapet. Den vägningsfunktionen som I Yung tagit fram resulterar i ökad noggrannhet och mindre känslighet för olika arbetsförhållanden än de flesta kommersiellt tillgängliga lösningarna i dag. Med synen på frontlastaren som ett robotiksystem är gravitationsmomentet och friktionen de viktigaste komponenterna för att uppnå den höga noggrannheten.
– En viktig applikation för vägningsfunktionen inom jordbruket är boskapsskötseln. En noggrann utfodring har en avgörande inverkan på dess produktivitet, säger I Yung.

Även när det gäller parallellföringen har I Yung arbetat fram en lösning som visat sig vara mer robust jämfört med en vanlig ”standardlösning”.
– Med hjälp av funktionen förväntas traktorföraren få lägre arbetsbelastning vilket kan leda till minskad stress, säger I Yung.

Förutom de automatiserade funktionerna resulterar I Yungs avhandling också i en matematisk beskrivning av en frontlastare. Med en realistisk modell kan fler förbättringsförslag undersökas på kortare tid i jämförelse med att prova ut dem direkt på det fysiska systemet.

I Yung har utfört sina doktorandstudier i samarbete med Ålö AB.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 maj 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste