Många framgångsfaktorer hos Nemax

 I början på 90-talet var Nemax Miljöhantering pionjärer inom avfallshantering. Sedan dess har företaget vidareutvecklats och framgångarna har fortsatt. Nyligen blev Nemax utsett till Årets företag 2016 i Lekeberg. 

Vd Ann-Christin Bergstedt är väldigt delaktig i den dagliga verksamheten på Nemax Miljöhantering och hon tror att det är en av orsakerna till företagets framgångar.Foto:  Klara Sinnerstad

Nemax historia började redan år 1991 då det kom krav från Naturvårdsverket att alla använda bilbatterier skulle tas om hand på grund av sitt blyinnehåll. För att hantera batterierna startade nuvarande vd Ann-Christin Bergstedt och hennes far Nemax Miljöhantering. Från början erbjöd Nemax endast hantering av farligt avfall men efter hand som kunderna började efterfråga allt fler tjänster har man lagt till miljörådgivning och tekniska tjänster. Idag sköts det som tre separata affärsområden. 

Chaufförerna på Nemax Miljöhantering är anställda i företaget och utbildade i att hantera farligt avfall. Förutom att  hämta avfallet är de även ansvariga för att sortera det i Nemax mellanlager. 

– Farligt avfall är vårt mest traditionella ben och det som omsätter mest pengar. Vi ställer ut insamlingskärl hos våra kunder och hämtar materialet och transporterar hit det för sortering. Vi jobbar väldigt mycket med logistiken ute hos kund. Det är viktigt att sorteringen är lättillgänglig och lättjobbad. 

– Miljörådgivningen började med att kunderna ville ha hjälp med avfallsutredningar och det är den stora biten här. Vi har också en medarbetare som är utbildad säkerhetsrådgivare som arbetar som konsult mot våra kunder. 

Under miljörådgivning erbjuder Nemax också kurser inom farligt avfall och farligt gods. 

Det senast tillkomna affärsområdet är tekniska tjänster. 

– Tekniska tjänster handlar om att underlätta vardagen ute hos våra kunder. Bland annat är det larm och övervakning av oljecisterner. Vi tar även vattenprover på utgående processvatten från olika verksamheter, till exempel verkstäder och biltvättar och hjälper företag att ta fram lösningar för reningsverk. 

Nemax Miljöhantering har sina lokaler i en vacker miljö på en gård i Skoftesta utanför Kumla. Ann-Christin tror själv att den speciella platsen spelar en aktiv roll för företagets framgångar. 

– Den här platsen är en framgångsfaktor. Alla besök blir positiva och folk kommer ihåg oss när de har varit här, säger hon. 

Andra fördelar är att företaget är litet och har ett väldigt personligt bemötande. 

– Hos oss träffar alla kunderna, oavsett vad man jobbar med och alla är väldigt engagerade. Våra chaufförer är anställda hos oss och de är utbildade i att hantera farligt avfall. Chaufförerna är jätteviktiga för företaget och de sitter på mycket kompetens. 

Ann-Christin är också väldigt närvarande och i högsta grad delaktig i det mesta som händer i verksamheten. 

– Jag är väldigt operativ som vd. Jag är här på kontoret varje dag och jag är alltid tillgänglig som bollplank för mina medarbetare, säger hon. 

Framåt vill Ann-Christin Bergstedt att verksamheten ska fortsätta att växa och hon vill utveckla företaget. 

– Omsättningen kommer att öka rejält redan under nästa år. Farligt avfall kommer att fortsätta vara det största benet men den största ökningen blir på miljörådgivning och tekniska tjänster som är lite mer speciella för oss. Vi kommer att fortsätta att växa geografiskt med automatik. Vi jobbar inom 25 mils radie när det gäller att hämta avfall eftersom det är det område som vi klarar att ha en bra logistiklösning inom men miljörådgivning och tekniska tjänster fungerar över hela landet utan logistiska hinder, säger hon. 

– Många kunder använder bara en eller två delar av vår verksamhet och vi försöker få dem att köpa helheten från oss. 

Hon avslutar med ett leende.

– Vi är duktiga på att inte låta något falla mellan stolarna och det ska vi fortsätta att vara samtidigt som vi ska växa sakta men säkert. 

I motiveringen till Årets företagare 2016 i Lekeberg står bland annat:

”Företaget arbetar målmedvetet och fokuserat för en god miljö och hållbar utveckling samtidigt som kundens verksamhet och behov står i fokus.” 

”Med ökande myndighetskrav och en ökad miljömedvetenhet i samhället har företaget Nemax Miljöhantering AB utvecklats från att hantera farligt avfall till att i dag vara expert på Miljöhantering.”

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste