GRÖNYTA: Prisad kyrkogård i Halland sticker ut

Harplinge kyrkogård påminner mer om en stadspark än en begravningsplats. Här finns konstinstallationer, fikaplatser och vackra stråk att promenera längs.  I maj utsågs den halländska kyrkogården till ”Årets kyrkogårdsförvaltning”. 

 En kyrkogård behöver inte uttryck sorg, det har man tagit fasta på på Harplinge kyrkogård, bland annat genom denna färgglada installation. 

Bakom den smått unika kyrko­gården på den halländska landsbygden ligger ett stort engagemang hos personalen på kyrkogårdsförvaltningen. 

– Vi har mycket idéer och har alltid fått gehör att genomföra dem så länge det kan hållas inom budget, berättar kyrkvaktmästare Erland Nilsson, som tar emot och visar runt på den numera prisbelönta kyrkogården. 

Och att hålla nere kostnaderna har varit en viktig parameter för personalen i utvecklingen av kyrkogården. 

– Vi har alltid varit duktiga på återbruk. Till exempel har vi fått kantsten från kommunens gatuombyggnad inne i Halmstad och när ett äldreboende här i närheten skulle rivas var vi där och frågade om vi fick ta rhododendronbuskarna, 25 stycken som var över 40 år gamla, och så där fortsätter det, berättar Erland. 

 Erland Nilsson är kyrkvaktmästare i Harplinge sedan 21 år tillbaka och fortfarande full av idéer för den framtida utvecklingen av kyrkogården.

Den totala ytan på kyrkogården är 50 000 kvadratmeter, men nästan hälften är mer eller mindre ”parkyta”.

– När man valde att utvidga kyrkogården på 1970-talet trodde man nog att det skulle fortsätta vara populärt med kistbegravningar. Numera väljer många askgravlundar och det gör att vi har stora ytor som inte är regelrätt begravningsplats, förklarar Erland Nilsson. 

Många besökare passar på att strosa runt på kyrkogården, en del tar fika med sig och slår sig ner på någon av sittplatserna – faktum är att det till och med hållits ett par vigslar i grönområdet på kyrkogården. 

Varje år har man olika teman på kyrkogården, årets tema är strand. 

– Jag tycker inte en kyrkogård behöver uttrycka sorg, jag har fått höra av besökare att de blir glada av att komma hit och det tycker jag känns väldigt bra, säger Erland Nilsson och visar på några färgglada stolar i en högstubbe, som exempel på ett av många glädjeintryck på kyrkogården. 

Stor vikt när man utvecklat kyrkogården har också varit att det ska vara lättskött. På den parkliknande delen av kyrkogården och i minneslunden använder man sig av robotklippare, något som både gynnar miljö, arbetsmiljö och ger mer ro till besökarna.

 – Vi använder bara batterimaskiner numera, både häcksaxar och grästrimrar. I våras fick vi en liten batteridriven lastmaskin också, det blev en väldigt stor förbättring för oss som jobbar här. Den är så tyst och det går lätt att prata med varandra när maskinen är igång. 

Just nu håller man att anlägga ”tro, hopp och kärlek”. Tro, i form av fredsduvan och kärlek i form av ett hjärta är klara. Hopp, som symboliseras av ett ankare, håller på att anläggas. 

Varje år arbetar man med ett speciellt tema, vilket brukar få uttryck i entrépartiet till kyrkogården. I år är temat strand och en installation med en solstol välkomnar besökarna till kyrkogården. 

I maj i år fick kyrkogården ta emot utmärkelsen Årets kyrkogård av SKKF, ett ärofyllt pris som betyder mycket för alla som arbetar på kyrkogården. 

– Det var inte väntat att vi skulle vinna. Vi fick veta att vi var nominerade men vi trodde nog inte att det skulle gå hela vägen för oss. Det känns väldigt roligt att vi fått utmärkelsen, säger Erland Nilsson. 

Juryns motivering till Årets kyrkogård: 

”Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet.

Växtmaterial produceras i eget växthus. Man arbetar strategiskt med återbruk av gravvårdar och tillvaratar material som andra aktörer i samhället kasserar för återanvändning på kyrkogården.

Med en kulturhistorisk inventering som grund bevaras och återskapas miljöer och gravkvarter med karaktärsdrag från olika tidsepoker.

Ett system med fadderskap för träd stimulerar den lokala befolkningen till delaktighet i platsens utveckling.

Kyrkogården är en kulturbärare för bygden”.

Organisationen präglas av ett nära samarbete mellan förtroendevalda och anställda där varje medarbetare är ansvarskännande och aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten. Förtroende och decentraliserat beslutsfattande utgör grunden för personalens skapande av en levande kyrkogårdsmiljö”. 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste