Ahlsells uppköp av Viacon får godkänt

Konkurrensverket meddelar att man idag har gett grönt ljus till Ahlsells förvärv av VA-dsitributören Viacon. Affären kan därmed fortskrida som planerat.

Ahlsells förvärv av ViaCon har nu fått grönt ljus av Konkurrensverket och kan därmed fortskrida som planerat. Foto: Viacon

I början av sommaren ingick Ahlsell och Viacon ett avtal om förvärv av den svenska VA-rörelsen ViaCon VA med en årsomsättning på cirka 320 miljoner kronor. Avtalet omfattar övertagande av varulager, utrustning och immateriella tillgångar tillhörande VA-rörelsen, vars verksamhet omfattar distribution av VA-produkter såsom rör, rördelar, pumpar, brunnar, betäckningar, ventiler, kopplingar med mera.

Förvärvet har sedan dess utretts av Konkurrensverket, som idag alltså meddelat att det inte finns några hinder för att gå vidare med affären.

I avtalet ingår mellan Ahlsell och Viacon ingår även ett distributionsavtal avseende ViaCon:s geotekniska produkter för användning i små och medelstora anläggningsprojekt i Sverige och Norge.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 september 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste