Sundsvall rustar för framtiden

Sundsvall rustar upp sitt ledningsnät i stadskärnan för att stå rustade för framtiden. I början av året sattes skopan i marken och nu har knappt hälften av sträckan gjorts klar.

Ledningar på 1 000 - 1 400 millimeter läggs ner i stadskärnan i Sundsvall när ledningsägaren Mitt Sverige Vatten & Avfall rustar sig för framtiden. Totalt läggs 650 meter nya ledningar. Foto: Ann-Louise Larsson

– Vi har stora dimensioner och väldigt stora schakter – mitt inne i stadsmiljön – det är en av utmaningarna, säger Peter Nylén, MittSverige Vatten & Avfall.

Mitt i hjärtat av staden, längs med gamla E4:an och mittemot Casino Cosmopol, finns just nu ett närmare 20 meter stort schakt. Här går MittSverige Vatten & Avfall fram med nya ledningar för att stå rustade för framtidens allt mer omväxlande klimat.

– Dels gör vi det med anledning av klimatkraven, men också för att ledningsnätet var gammalt och samtidigt ska gamla E4:an rustas upp och då vill vi inte behöva gräva i den det första vi gör, förklarar Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Arbetet startade i början av året i den del av stadskärnan som ligger närmare hamnen och kommer avslutas nästa sommar då totalt en sträcka på 650 meter ledningar av olika dimensioner har förlagts. Projektet görs i egen regi, men det är sällan som personalen jobbar med ledningar av de dimensioner som används just här, så för de flesta är detta ett exceptionellt projekt.

– Vi lägger en spill-ledning på 1 000 millimeter, två dagvattenledningar på 1 400 och 1 200 millimeter samt två dricksvattenledningar på 200 och 560 millimeter. Allt det ska ner i samma schakt, vilket gör att vi måste jobba med väldigt breda och djupa schakter – mitt i stadsmiljön – med trafikanter, näringsverksamheter, byggnader och en massa annat att ta hänsyn till, fortsätter Peter Nylén.

Ledningarna kommer så småningom att samlas i en stor ventilkammare, där man kan styra vattnet som kommer från vattenverken. Ventilkammaren ska bli 25 meter lång, 15 meter bred och 4 meter djup och ligga helt under jord.

– Den kommer att specialbyggas helt efter våra krav och önskemål, men vi kommer att handla upp en entreprenör för jobbet, som är specialister på just den typen av uppdrag, fortsätter Peter Nylén.

På vissa sträckor kan man inte gå fram med öppna schakter, där används istället styrd borrning, bland annat här under gamla E4:an.

Förutom traditionell schakt kommer man också att borra och trycka ledningarna på vissa ställen, bland annat när man ska under järnvägen samt korsa gamla E4:an. När Entreprenadaktuellt hälsar på i början av september är Styrud på plats för att göra en styrd borrning under den före detta motorvägen.

För att minimera störningarna på trafiken och omgivningarna gör man schaktningsarbetet i kortare etapper och återställer sedan ytorna så snart som möjligt så att de ska kunna tas i bruk igen. Just nu har man stängt av en stor parkeringsyta som används av stadens hotell- och restauranggäster.

– Vi har en dialog med berörda fastighetsägare och näringsidkare längs sträckan och jag tycker att vi har fått förståelse för att vi måste göra det här – samtidigt som vi måste visa förståelse för deras verksamheter och göra vad vi kan för att störa dem så lite som möjligt, fortsätter Peter Nylén.

Det är inte bara näringsverksamheter och närboende som inte får störas, intilliggande byggnader kräver också att arbetet görs med stor varsamhet.

– Bland annat har vi passerat stadens äldsta byggnad, som i princip står på en torpargrund. Där var vi först inne på att vi skulle få sponta men efter noggranna beräkningar från vår konsult i projektet så klarade vi det med vanliga slänter, berättar Peter Nylén.

Varje byggnad har en vibrationsmätare och varje dag mäter man också mot totalstationer för att vara på den säkra sidan så att ingen byggnad ska ta skada.

– Det finns många utmaningar i det här projektet, men det är också det som gör det så kul att arbeta med, säger Peter Nylén.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste