Regeringen vill utöka vinterdäckskraven för lastbilar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill införa ett krav på vinterdäck på samtliga hjul och släp för tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass två.

Regeringen föreslår ett nytt krav på vinterdäck på samtliga hjul, inte bara på drivaxlarna, och även på släp.

– Utgångspunkten är att förbättra trafiksäkerheten, säger han till nyhetsbyrån TT.

2013 infördes en lag som säger att tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass 2 måste ha vinterdäck på hjulen på drivaxeln. Detta är inte tillräckligt menar Eneroth, som nu väljer att gå vidare med ett förslag som kräver vinterdäck på samtliga axlar och även på släpet.

Transportstyrelsen har utrett frågan och konstaterar att de inte "kan finna tydliga belägg" för att det skulle leda till förbättrad trafiksäkerhet. De pekar också på kostsamma åtgärder för näringslivet och ett ökat trafikbuller och menar därför att det inte finns tillräckligt med stöd för att införa utökade vinterdäckskrav. Trots det väljer Eneroth att gå vidare med förslaget.

– Rapporten är ett underlag. Det finns också erfarenhet från andra länder, som Norge, där man ser fördelar, säger han till TT.

– Alla inser att det är viktigt att ha vinterdäck, med de väglag som vi har ibland. Jag tycker ändå att det finns ett antal exempel där vi ser att det har betydelse.

I riksdagen har Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna drivit på i frågan under det senaste året. Även intresseorganisationen Motormännen är positiva till förslaget.

Flera branschorganisationer har dock visat missnöje, däribland Sveriges åkeriföretag.

– Håller vägfriktionen inte måttet spelar det ingen roll om man har vinterdäck på alla hjul. Vi ser det inte som en forskningsförankrad förbättring vad gäller olyckor, säger Erika Svanström, kommunikationschef vid Sveriges åkeriföretag till TT.

Det lagda förslaget får en remisstid på tre månader och kan genomföras i tid till nästa vinter.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 oktober 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste