Gullbergstunneln byggs mitt i centrala Göteborg

Mitt igenom centrala Göteborg, mellan Lilla Bommen och Marieholm, ska E45-an sänkas sex meter, en sträcka på cirka 900 meter, för att ge plats åt lokalgator och framtida byggnation. 

Betongarbetena för Gullbergstunneln startade i våras och hittills  har man lyckats gjuta 50 procent av den södra tunnelväggen och 20 procent av mittväggen.
Foto: åke a Lundgren, trafikverket

Som många andra stora städer har Göteborg mycket biltrafik och stora motorvägar, som E45, blir lätt en barriär i staden. För att komma åt detta pågår projektet med Gullbergstunneln. 

Trafikverkets biträdande projektledare Ingvar Porsholm.

– Vi sänker E45 sex meter en sträcka på cirka 900 meter. Hälften av det däckar vi över nu så det blir tunnel och andra hälften förbereder vi för tunnel genom att lämna plats så att det går att påla och grundlägga tunneln även på den delen, säger Trafikverkets biträdande projektledare Ingvar Porsholm.

I projektet ingår en huvudtunnel i mitten med två körfält och ett antal på- och avfartsramper. Ovanpå och runt omkring ska det bli lokalgator och helt nya kvarter.

Nyligen har Veidekke slutfört en förberedande ledningsomläggning där man har flyttat undan alla ledningslager som hade varit i vägen för arbetet med tunneln. 

– Huvudentreprenaden satte igång sommaren 2016. Då byggde vi en del omledning för trafiken och slog en tätskärm runt hela projektet för att hålla grundvattennivån utanför arbetsområdet. 

Schaktningen påbörjades i september 2016 och pålningen i december 2016 och i skrivande stund har man slagit ned ungefär 15 mil av de 24 mil pålar som ska ned. 

– Vi startade våra betongarbeten i våras och hittills har vi lyckats gjuta 50 procent av den södra tunnelväggen och 20 procent av mittväggen. Efter en trafikomläggning, som sker 25–26 oktober, kommer vi att köra igång i full fart på den norra tunnelväggen. 

Den första valvgjutningen är planerad till mars och hela tunneln ska vara klar till sommaren 2020.

Givetvis finns det en hel del utmaningar när ett projekt av den här storleken och komplexiteten ska utföras i en central miljö där det händer väldigt mycket.

– Vi har många grannprojekt som vi ska samordna oss med och vi har ungefär 55 000 fordon som passerar förbi eller igenom vår arbetsplats varje dag. Dessutom ska vi ju gräva ett ganska rejält dike med allt vad det innebär med markstabilitet och alla de här pålarna som vi slår ned påverkar naturligtvis hus och byggnader runt omkring, säger Ingvar Porsholm. 

Gullbergs­tunneln

Nedsänkning av E45 cirka 6 meter i en sträcka på cirka 900 meter.

I det pågående projektet blir det 400 meter tunnel

Det blir totalt 450 000 kubikmeter schakt, varav hälften i lera

Det kommer att gå åt 240 000 meter pålar och 50 000 kubikmeter betong

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste