Nu gjuts andra elementet till Marieholmstunneln

Arbetet med sänktunneln som är en del av Marieholms-förbindelsen fortsätter. När Entreprenad-aktuellt återvände till arbetsplatsen i mitten av september har det gått ganska exakt ett år sedan det senaste reportaget och mycket har hänt.

Det första tunnelelementet sjösattes den 29 april i år och ligger nu och flyter i väntan på att sänkas ned.Foto:klara sinnerstad

När Entreprenad-aktuellt senast besökte arbetsplatsen i spontgropen på Marieholmssidan i september 2016 pågick gjutningen av det första tunnelelementet till Marieholmstunneln. När elementet var färdigt fylldes torrdockan med vatten och elementet bogserades ut till en väntplats i Göta älv. Elementet sjösattes den 29 april i år och ligger nu och flyter i väntan på att sänkas ned i en 12–13 meter djup muddrad ränna i början av december. 

Johan Andrén, Trafikverkets projektledare

– Vi kommer att börja kompletteringsmuddra rännan med start i oktober. När det är klart ska vi bogsera ut elementet till rätt position och sänka det. Då får vi stänga av Göta älv i sju dygn, säger Johan Andrén, Trafikverkets projektledare för Marieholmstunneln. 

Element två är i princip färdigproducerat i torrdockan.

– När vi har puttat ut ettan så kommer vi att bogsera ut tvåan ur dockan. Det är planerat att sänka tvåan i månadsskiftet januari-februari nästa år. 

Så fort element två har bogserats ut ur dockan påbörjas produktionen av element tre, som är planerat att sänkas nästa höst. Sedan påbörjas arbetet med själva tunnelanslutningen.

– När vi har fått ut alla elementen kan vi påbörja cut and cover-delen. Det är ganska unikt med det här projektet att man har valt att använda spontgropen för cut and cover till att tillverka de här tunnelelementen i. Vad jag vet har det här aldrig utförts tidigare i Sverige på de här djupen men det har gjorts i Europa och entreprenören Züblin Boscalis har tidigare erfarenhet av liknande projekt, säger Johan Andrén. 

Marieholmstunneln byggs för att avlasta Tingstadstunneln som för länge sedan nått taket för sin kapacitet. När Marieholmstunneln står klar år 2020 kommer ett ganska omfattande renoveringsarbete att påbörjas på Tingstadstunneln. 

Marieholmstunneln

Projektet Marieholmsförbindelsen består av fyra stora entreprenader varav Marieholmsförbindelsen är en. 

Entreprenaden för Marieholmstunneln innehas av ett joint venture mellan Züblin och Boscalis.

Tunneln ska byggas av tre betongelement som vardera är 10x32x100 meter. 

Tunneln ligger i en 12–13 meter djup muddrad ränna. Under rännan är det 100 meter lera ned till fast berg och därför går det inte att påla. Tunneln ska istället göras lagom tung så att den ”flyter” i leran. 

Entreprenaden för Marieholmstunneln påbörjades 2014 och ska vara klart under år 2020. 

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste