Här grundläggs Hisingsbron

Mitt i centrala Göteborg, precis bredvid det kända landmärket Läppstiftet, håller den nya Hisingsbron på att växa fram. När bron är färdig ska den ersätta den nuvarande Göta älvbron, vars stål är utarmat. 

I den här spontgropen ska ett av Hisingsbrons pylonstöd grundläggas.  Foto: Klara Sinnerstad

Precis som den nuvarande Göta älvbron ska den nya Hisingsbron gå mellan stadsdelarna Frihamnen och Centralenområdet. Båda stadsdelarna ingår i det framtida området Älvstaden som håller på att växa fram längs Göta älv, mitt i Göteborg. 

– Den gamla bron är lite trött, stålet är utarmat och vi behöver ersätta den, säger Carl-Anton Holmgren, projektchef, Göteborgs stad. 

Bo Björklund, Trafikverket.Foto: Klara Sinnerstad

Han berättar att man inte bara vill skapa en bro utan även en gata i staden och genom att bygga precis vid brofästena ska bron kännas kortare och sidorna närmare varandra. 

– Vi är mitt uppe i påbörjad produktion och bron kommer att vara klar sommaren 2021, säger Carl-Anton Holmgren. 

Bron i sin helhet heter Hisingsbron medan själva högbrodelen kallas Arpeggio. Arpeggio ska bestå av två höga pylonstöd och mellan dem en lyftdel som kan hissas upp från en segelfri höjd på tolv meter till en segelfri höjd på 28 meter. 

Precis som mycket annat som byggs i Göteborg ska Hisingsbron grundläggas i den berömda Göteborgsleran och där bron ska stå är det cirka 100 meter ned till fast berg. Ytterligare en stor utmaning är att Hisingsbron anläggs väldigt nära den befintliga Göta älvbron. 

– Göta älvbron är på ålderns höst och det har under en tid varit problem med att klaffen kärvar. Idag om det blir riktigt varmt så utvidgas bron och då går det inte att öppna klaffen och om det trycker på för mycket från grundläggningen av Hisingsbron så kommer det inte heller att gå att öppna den. Det har gjort att vi försöker ha så lite massa­undanträngning som möjligt, säger Bo Björklund, projektledare på Trafikverket.  

Tekniken som man har valt för att minimera massaundanträngningen är att borra ned ihåliga stålrörspålar med en diameter på 400 millimeter. 

Det är många projekt som ska samsas på ett ganska litet område. Karta: Trafikverket

– Det är en ganska ovanlig teknik att borra ned stålrörspålar och ett antal av stöden kommer att gå ända ned till fast berg. Vi gjorde en provborrning för ett par år sedan för att ta reda på hur långt ned man kan borra de här pålarna och det visade sig att det gick bra, säger Bo Björklund. 

Två kulvertar ska koppla ihop pylonstöden för att ge stabilitet så att bron inte krymper eller blir för stor vid klaffen. Kulvertarna gjöts i en torrdocka och i våras bogserades de ut till rätt läge och sänktes ned i ett muddrat dike. På grund av ett kort grumlingsfönster i miljödomen var det viktigt att allt skulle klaffa och det gjorde det. 

Om det inte skulle räcka med de tekniska utmaningarna i projektet har anläggandet av Hisingsbron även logistiska sådana. 

– En stor utmaning är samordningen mellan projekten. Det är så många projekt som är i närheten av varandra, säger Bo Björklund. 

Hisingsbron är kopplad till Gullbergstunneln, den nedsänkta delen av E45 som också håller på att anläggas just nu. Genom ett av brons stöd kommer det att gå ned en lastgata till Nordstan för Nordstans befintliga lastgata kommer att skäras av av Västlänken när den byggs. 

– Två av brons stöd kommer att stå på taket till Västlänken så vi är beroende av varandra och ett av stöden kommer att stå på Stadstjänarebron, som vi har rivit och håller på att bygga en ny just nu, säger Bo Björklund.

Hisingsbron

Byggstart: november 2016

Färdig: 2021

Arpeggio

Tre huvudbalkar i stål

En sammangjuten betongfarbana

Tre parallella cirkulära betongpelare

Segelfri höjd – stängd bro: 12 meter

Segelfri höjd – öppen bro: 28 meter

Antal borrade stålrörspelare: 225

Antal slagna stålrörspålar: 140

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste