Gröna Lund visar sina utbyggnadsplaner

Tisdagen den 14 november skickas detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad ”Kvarteret Skeppsholmsviken” ut på samråd och blir därmed tillgänglig för allmänheten. Ytan som avses är parkeringsplats i dagsläget men föreslås bli ett nytt tivoliområde med attraktiva offentliga miljöer runtom.  

Så här kan det komma att se ut vid Allmänna gränd ned mot vattnet. Illustration: ÅWL arkitekter

Nu får allmänheten för första gången chansen att se vad Gröna Lund och Stockholms Stad har för visioner för det som idag är en parkeringsplats. Detaljplanen har som syfte att skapa förutsättningar för Gröna Lund att skapa attraktiva offentliga miljöer runt runt nöjesfältet. Planen föreslås medge ett nytt tivoliområde omgärdat av en randbebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd. Väster om den nya nöjesdelen föreslås ett allmänt torg och en allmän brygga.

– På bara drygt tio år har Gröna Lund ökat sina besökssiffror med 50 procent och har därför ett stort behov av att växa, säger Christer Fogelmarck, vd för Parks and Resorts som äger Gröna Lund, i ett uttalande.

Detaljplanen skickas ut den 14 november och ligger ute till den 31 januari 2018.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste