Inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare

Regeringen avvaktar svar på en utredning om att öka åtgärdstakten för enskilda avlopp innan man går vidare med frågan kring ett uppdaterat regelverk för små avlopp.

Regeringen väljer istället att avvakta svaren från den utredning som tillsatts för att ta fram förslag gällande hur åtgärdstakten för enskilda avlopp ska öka. Denna utredning ska presenteras i februari nästa år. Miljödepartementet skriver i sitt svar till HaV att man ser ett behov av tydligare regler för enskilda avlopp, men att flera remissinstanser ser problem med förslagen, både vad gäller dess tydlighet och effektivitet.

För HaV innebär regeringens besked att man kommer att fortsätta arbetet med den vägledning för prövning som påbäörjats. Vägledningen kommer att bli ett komplement till de allmänna råden (HVMFS 2016:17) och ersätta den befintliga handboken, enligt ett nyhetsbrev som myndigheten skickat.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste