Från klarhet till klarhet

För Evergreen Solutions, verksamma under varumärket 4evergreen, har 2017 varit ett bra år. Nyligen blev det klart att företaget både blivit Superföretag och utsetts till Gasellföretag för andra året i rad. Dessutom firar man tioårsjubileum och rustar samtidigt för att fortsätta expandera.  
– Det är de anställda och våra kunder som har gjort att vi är här idag, säger vd Oscar Falkenberg.

 

 Vd Oscar Falkenberg och marknads- och försäljningschef Patrik Rosencrantz är nöjda med hur Evergreen Solutions har utvecklats sedan starten 2007. Utvecklingen är resultatet av en tydlig strategi från deras sida.

Evergreen Solutions har vuxit målinriktat ända sedan starten 2007 och nu har de för andra året i rad uppfyllt kriterierna för att hamna på Dagens industriers lista över Gasellföretag. I år har man dessutom lyckats bli ett av Veckans affärers Superföretag. Vad är det som gör att det går så bra?

– Vi har ända från början haft en tydlig linje för företagets utveckling och vi har följt den. Vi har vågat satsa och vi har vågat växa. En stor framgångsfaktor är att vi har lyckats hitta rätt medarbetare, säger Patrik Rosencrantz, marknads- och försäljningschef på Evergreen Solutions. 

Man har också lyckats hålla en mycket låg personalomsättning. 

– De få anställda som har slutat sedan starten 2007 har gått i pension eller valt att starta eget. Det positiva med att folk är kvar är att vi får en kontinuitet mot marknaden. Sedan har vi ändå nyanställt på grund av att vi har vuxit, säger Oscar Falkenberg.  

En kontinuitet mot marknaden har man även lyckats få genom att bygga ett starkt nät med lokala återförsäljare och entreprenörer. 

– Vi finns representerade lokalt i en stor del av landet och vi har återförsäljare som vi har haft i tio år. De har vuxit med oss och det har varit en stor bidragande faktor till våra framgångar, säger Oscar Falkenberg. 

Man har också hela tiden försökt känna av marknaden och anpassa sig till den. 

– När vi märkte att det fanns intresse för ett minireningsverk med inbyggd efterpolering så tog vi fram det och var först i Sverige, med ett certifierat sådant system. När intresset för gråvattenrening ökat tog vi fram en komplett lösning för det, 4evergreen BDT på burk, säger Oscar Falkenberg. 

Andra framgångsfaktorer är mer på det personliga planet. 

– Jag och Oscar fungerar bra ihop och vi brinner för olika saker i företaget. Det är också bra att vi har en extern styrelse. Det gör att man skärper till sig, säger Patrik Rosencrantz. 

Dessutom har man valt att låta företaget växa organiskt. 

– Vi har hela tiden varit försiktiga med ekonomin och sett till att vi har haft pengar, säger Patrik Rosencrantz. 

– Vi har varit ett skuldfritt bolag från dag ett, instämmer Oscar Falkenberg. 

Evergreen Solutions startades år 2007 av barndomsvännerna Fredric Bonde och Oscar Falkenberg. Efter ett par år slutade Fredric i företaget för att ägna sig åt annat och Patrik Rosencrantz kom in som delägare. Hans första uppgift blev att skapa en tydligare struktur och att börja bygga organisationen internt och externt. 

– I samma veva fick vi vår första externa styrelse och vi formaliserade och konkretiserade våra mål, vilket vi behövde, säger Oscar Falkenberg. 

I år är det tio år sedan Evergreen Solution startades och jubileet kommer att firas internt genom att hela företaget reser till Afrika. 

Evergreen Solutions är starkt kritiska till det lagförslag som Havs- och Vattenmyndigheten har lagt fram och är delaktiga i medlemsorganisationen MRV:s ganska skarpa remissvar som kom i maj i år. 

– Vi lade in stora gula skyltar i remissvaret. Flera delar i förslaget tänder stora varningssignaler. Det är helt bisarrt hur vi arbetar med detta i Sverige, säger Oscar Falkenberg och fortsätter:

– HaVs system tar oss bakåt i tiden. De förespråkar till exempel infiltrationsbädd vilket inte ger ett mätbart resultat. De säger att det renar till en viss nivå men det går inte att verifiera. Infiltration som teknisk lösning för att rena avloppsvatten förbjöds i Tyskland för 15 år sedan.  

En eventuell lagändring kan komma att slå hårt mot minireningsverk men Evergreen Solutions räknar med att klara sig vad som än händer tack vare sin stora produktbredd. Företaget säljer inte bara minireningsverk och rening till enskilda fastigheter utan satsar mycket på teknikutveckling och var bland annat tidigt ute med membranreningsteknik, MBR, som används i flera stora anläggningar till exempel Henriksdals reningsverk i Stockholm. 

– Den som klarar förändringarna bäst är den som är förberedd. Någonstans inom vårt spann så fångar vi upp det och vi anpassar oss resursmässigt efter hur det blir. Gör de bara en förändring som ökar utbytestakten på avlopp så är vi vinnare i alla fall, säger Patrik Rosencrantz. 

Arbetet med att expandera och utveckla ny teknik och smarta lösningar fortsätter hela tiden. 

– Det senaste året har vi gjort mycket rekryteringar inom marknad, innesälj och service. Vi har byggt en bas för att kunna ta oss vidare till nästa nivå, säger Oscar Falkenberg. 

– Med denna bas ska vi kunna klara den dubbla omsättnings- och försäljningsvolymen, tillägger Patrik Rosencrantz. 

Flera spännande nyheter är på gång framåt. 

– Första steget framåt är att bredda produktportföljen med regnvattenåtervinningssystem och ett brett sortiment av olika oljeavskiljare. Till första januari kommer allt att vara på plats för lansering, säger Oscar Falkenberg. 

Specialprojekten kommer att få en tydligare roll och för att lägga större fokus på kunder med särskilda behov har man skapat en Key Account-tjänst.

– Det är en teknisk säljare som ska jobba uteslutande mot specialprojekt. Specialistsäljaren har rekryterats internt och tjänsten går igång i början av nästa år, säger Patrik Rosencrantz. 

Och tjänsten kan snart komma att utökas. 

– Vi ligger bra till med MBR-tekniken och har redan flertalet uppdrag. Inom ett par år har vi nog två personer på den här specialisttjänsten, säger Patrik Rosencrantz.  

Några av de mest spännande specialprojekten kommer att dyka upp som reportage i framtida nummer av Entreprenadaktuellt. 

MRV

MRV grundades i maj 2009 och är en oberoende branschorganisation för godkända, EN-certifierade minireningsverk i Sverige. 
MRV ska samarbeta med myndigheter och instutitioner, tillhandahålla och sprida opartisk information, fungera som remissinstans, administrera branschstatistik samt främja samarbeten med markentreprenöerer. 

Hav:s förslag till ny förordning

I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att ta fram ett kostnadseffektivt författningsförslag för små avlopp. I september 2016 lämnade HaV ett förslag till ny förordning till regeringen. 

 

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste