Utmanande vägbygge genom världsarv prisat

En åtta kilometer lång sträcka av E6:an, Pålen -Tanumshede, mitt i Unescos världsarv Tanums hällristningar fick under gårdagen Trafikverkets arkitekturpris.

Trafikverkets arkitekturpris 2017 går till E6:an Pålen Tanumshede. Foto: Bert Leandersson/Trafikverket

– Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften, säger Anna Lindell, ordförande i arkitekturprisets jury och strateg på Trafikverket.

Trafikverkets Arkitekturpris ges till infrastrukturanläggningar som präglas av god arkitektur, det vill säga anläggningar som är välfungerande, hållbara och vackra. Tävlingen sker vartannat år och omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. Såväl stora investeringsprojekt som mindre projekt kan vara med och tävla.

Priset ska inspirera och lyfta fram förebilder för god arkitektur inom infrastruktursektorn.

– Att vi lyckades bygga en väg i ett världsarv, och dessutom få pris! Jag är glad och stolt, säger Håkan Wennerström, regionchef Väst på Trafikverket och beställare av anläggningen. Det hade aldrig varit möjligt utan vårt kärngäng som följde gestaltningsfrågorna genom hela projektet. Jag tänker på de fantastiska bergsskärningarna, klipporna vi tagit fram eller bara hur vägen följer landskapet. Det är vackert och ett föredömligt arbete av alla.

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 november 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste