Regeringen öppnar för längre och tyngre fordon med ny teknik

Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen som innebär att det nu finns möjlighet för Transportstyrelsen att ge tillstånd till exempelvis lastbilsaktörer att köra längre och tyngre fordonståg med ny teknik eller nya konstruktioner på vanliga vägar, detta under en provperiod.

– Om Sverige ska nå klimatmålen måste vi tillåta att den svenska fordonsindustrin och transportbranschen får möjligheten att under en provperiod testa nya tekniker och konstruktioner på våra vägar. Detta förstås under Transportstyrelsens tillsyn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, i ett pressmeddelande.

Enligt beslutet får Transportstyrelsen ge tillstånd om behov av att testa nya tekniker och nya konstruktioner föreligger. Villkoret är att förandet och fordonets konstruktion och utrustning inte är en fara för trafiksäkerheten, skadar vägen eller annan väsentlig olägenhet. Transportstyrelsen ska också begränsa tillståndet till en viss väg eller ett visst vägnät samt kunna återkalla tillståndet.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 februari 2018.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 december 2017

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste