Nu startar Informationscentrum för hållbart byggande

Den 1 januari gick startskottet för Informationscentrum för hållbart byggande. Centret har som uppgift att främja energieffektivt byggande och energieffektivisering vid renovering.  

"En uppmaning och önskan i detta tidiga skede är att ni alla i branschen aktivt bidrar med exempel och erfarenheter som verkar för ett mera hållbart byggande", säger projektets koordinator Johan Nuder. Foto/Källa: Tobias Sterner

Informationscentrum för hållbart byggande har fått i uppdrag från Boverket att skapa en samlingsplats och sprida kunskap om att bygga mer hållbart.
– Vår ambition är att göra mer än så. Vi vill vara upplysande och även trigga igång aktiviteter och driva på utvecklingen i branschen. Detta är starten på att gemensamt skapa förutsättningar för en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vi måste öka takten, säger projektets koordinator Johan Nuder, i ett uttalande.

I första hand kommer Informationscentrum för hållbart byggande att finnas till hands digitalt på hemsidan ichb.se. Man kommer också att delta i och arrangera olika typer av evenemang runt om i landet under 2018. Inledningsvis är verksamheten i en uppbyggnadsfas där man hoppas på hjälp från branschen.
– En uppmaning och önskan i detta tidiga skede är därför att ni alla i branschen aktivt bidrar med exempel och erfarenheter som verkar för ett mera hållbart byggande. För att lyckas måste vi samverka, säger Johan Nuder.

Klara Sinnerstad
Klara Sinnerstad
Tel: 019-16 64 65
E-post: klara@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste