Lena Erixon om kompetensbristen: "Mer behöver göras"

För att genomföra åtgärderna i Trafikverkets förslag till nationell plan kommer det att behövas cirka 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen. Anläggningsbranschen står inför en enorm kompetensutmaning och det behöver göras mer än idag, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, konstaterar att det behövs mer samverkan inom branschen för att klara framtidena kompentensförsörjning inom anläggningsbranschen. Arkivfoto

Moderniseringen av transportsystemet skapar ökad sysselsättning i hela landet både direkt inom bygg- och transportbranschen och indirekt genom att en förändrad infrastruktur förbättrar tillgängligheten i samhället. För att kunna utföra alla åtgärder i Trafikverkets planförslag måste hela branschen växa kraftigt och rekrytera en ny typ av kompetens till följd av teknikutveckling och digitaliseringens möjligheter. Cirka 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen kommer att krävas och för att kunna rekrytera dem krävs samverkan inom hela branschen.

– Vi behöver samverka med andra parter i branschen för att vi ska klara den framtida kompetensutmaningen, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Trafikverket har redan tagit flera initiativ som att erbjuda järnvägsutbildning till nyanlända, men mer behöver göras. Vi samarbetar även inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum och tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik och Designföretagen för att säkerställa kompetensförsörjningen och för att attrahera nya medarbetare till branschen.

Trafikverket har fått kraftigt höjda anslag till investering och underhåll de kommande åren. Budgeten ökar från 52 miljarder kronor 2016 till 65,7 miljarder kronor 2019, enligt regeringens infrastruktur- och budgetpropositioner. Och för att klara av teknikutveckling, pensionsavgångar och naturlig personalomsättning behöver Trafikverket rekrytera omkring 3 000 medarbetare som till exempel: planerare, inköpare, projektledare och it-medarbetare samt specialister inom till exempel signalteknik, elkraft och markförhandling.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 januari 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste