Nytt bullerskydd i återvunnen hd-polyeten

AQVIS Miljö AB, ny aktör på den nordiska marknaden marknadsför miljöförbättrande produkter för infrastrukturmarknaden såsom bullerskydd, fördröjnings- och sedimentdammar samt terrassering. En av nyheterna för i år är Aqvisskärmen.

AQVIS Miljö säljer den svenskutvecklade Aqvissponten som är ett patenterat byggmaterial tillverkat i återvunnen hd-polyeten och som inte påverkas av omgivande fuktiga markförhållanden. Aqvissponten har flera användningsområden bland annat, som bullerskydd vid vägar och som väggelement vid anläggande av sedimentdammar.
Foto: Aqvis Miljö

Aqvisskärmen som är baserat på Aqvissponten, byggs som stående ledad spont vilket gör att den kan byggas i böljande former och på så sätt smälta in i miljön. Ett tidigare känt problem med konstruktioner av termoplaster är formförändringar orsakade av solvärme. Detta har lösts genom att invändigt montera stålprofiler. Stålprofilerna ger också väggen en hållfasthet mot vindlaster.
Skärmen har bra ljudisolering och den invändiga förstärkningen ger en ”homogen” yta utan läckande skarvar. Om miljön ”kräver” en skärm av trä så kan en träpanel enkelt monteras på en eller båda sidor, då fungerar Aqvisskärmen som en stomme.
Ingen gjutning krävs
Aqvissponten kan även användas som väggelement vid anläggande av fördröjnings- och sedimentdammar. Byggandet av dammar förenklas genom att sponten lätt går att montera och är underhållsfri. Det krävs varken gjutning eller stagning vid montage och montage kan även göras genom att man i förprylade hål, trär ned stålprofilerna genom hålrummet i sponten ner i marken. Detta ger enligt tillverkaren ett snabbt montage utan att ”störa” tidigare markförhållanden eller beläggning, vilket är viktigt för att till exempel inte störa i befintlig trafikmiljö på väg eller banvall. 
Aqvissponten är tillverkad av återvunnen Hd-polyeten, som kan färgsättas med pigment i tillverkningsprocessen. Aqvissponten kan återvinnas.
 

 

Micaela Nordberg
micaela@entreprenadaktuellt.se
019-16 64 65
 
 

Artikeln publicerades måndag den 30 mars 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Micaela, redaktionen skrev 2009-04-14 16:10:20:

Hej Bela. Du kan nå Aqvis AB på telefon 0142-230 50.


Bela Johansson skrev 2009-04-14 14:08:10:

finns det på marknaden och vad kostar det

Senaste