CE-märkning av reningsverk allt vanligare i framtiden

Nu är det möjligt för leverantörer av små kompletta reningsanläggningar att EU-certifiera sina anläggningar i Sverige. Något som gynnar både ägare och tillverkare av enskilda avlopp samt de entreprenörer som utför anläggningsjobbet.

Från och med våren 2009 är det möjligt för leverantörer av kompletta små reningsanläggningar för enskilda fastigheter att CE-märka sina anläggningar i Sverige. Provningen utförs av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, medan SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut står för certifiering.
– När nu JTI och SP kan erbjuda provning i Sverige, kommer säkert fler leverantörer att utvärdera

Ola Palm utvecklingschef på JTI anser att man som entreprenör har flera fördelar med att anlägga CE-märkta reningsverk. Foto: JTI
sina anläggningar, vilket är mycket bra för konsumenterna, säger Ola Palm, utvecklingschef på JTI.
Sedan 2005 har det funnits en europeisk standard för CE-märkning, och provning har kunnat göras i många europeiska länder. Men det är inte förrän idag som provning kan utföras i Sverige hos ett ackrediterat institut.
– Det finns redan ett par tre stycken produkter på svenska marknaden som håller EU-standard men som är provade i ett annat land, säger Ola.
För ägare av enskilda avlopp blir CE-märkningen till hjälp när de ska välja mellan olika anläggningar att investera i.
– Detta gör också att du som entreprenör kan sälja dina tjänster på ett tryggare sätt eftersom provningen på ett oberoende och standardiserat sätt visar vilka reningskrav en anläggning kan klara, säger Ola Palm.

 

Oberoende intyg

De leverantörer som får sina reningsanläggningar provade enligt standarden får ett oberoende intyg på vad anläggningen klarar av. En svensk leverantörer som har skaffat CE-märkning är Evergreen Solutions.

Evergreen Solutions är ett av de företag som har valt att CE-märka sina minireningsverk. Foto: Evergreen Solutions

– Jag tror att det är viktigt att vi får bra standardiserade produkter för avloppsrening, säger Oscar Falkenberg, på Evergreen Solutions.
Naturvårdsverket, som är ytterst ansvariga för enskilda avlopp har enligt Oscar varit ganska otydliga i den här frågan hittills, det är en förvirring hos kommunerna och bland miljöinspektörerna
– Miljöinspektörerna har efterfrågat klara och tydliga regler som de kan luta sig emot i sina beslut, det som Naturvårdsverket har gett är riktlinjer och dessa tolkas olika i olika kommuner.
Som i ett led i att få bättre produkter på marknaden har Evergreen Solutions tillsammans med flertalet andra tillverkare/leverantörer utarbetat grunderna för en branschorganisation som man hoppas kunna klubba igenom i slutet av maj.
– Det ska bli en stark organisation med klara och tydligare regler, säger han.

 

Nya rekommendationer

Huvuddelen av Sveriges enskilda avlopp är anlagda med markbädd eller infiltration. Resten är i form av någon annan teknisk lösning. Detta på grund av att Naturvårdsverket tidigare hade ett krav på att man skulle använda en viss teknik vid anläggning av enskilt avlopp. Men 2006 ändrade Naturvårdsverket sina riktlinjer och man ersatte teknikkravet med ett funktionskrav istället.
– Det har inte varit så lätt att sälja minireningsverk till konsumenterna när Naturvårdsverket fram till 2006 rekommenderade en viss teknik; markbädd och infiltration. Men nu när Naturvårdsverket lagt fokus på den verkliga funktionen som en reningsanläggning levererar, har minireningsverken en stor chans att ta sig in på marknaden, säger Oscar Falkenberg.
Ola Palm ser helst att man som entreprenör, för att vara på säkra sidan, rekommenderar CE-märkta reningsverk.
– Som entreprenör har man tio års ansvar för det reningsverk som man anlägger. Därför skulle jag själv bara sälja anläggningar som har provningar bakom sig. Och är en anläggning inte CE-märkt, är det viktigt att du efterfrågar dokumentation på oberoende utvärderingar.
Även på Boverket planerar man att skriva in en rekommendation på CE-märkning i byggdirektivet.
– Effekten kan då bli att även andra, t.ex. försäkringsbolag, kommer att kräva att enbart CE-märkta anläggningar installeras, säger Ola Palm.

 

Testas i 38 veckor

Enligt Naturvårdsverket har upp emot 300 000 fastigheter i Sverige otillräcklig rening av avloppsvattnet. För att klara dagens krav på fosforavskiljning kan man komplettera eller bygga ut sin markbädd eller infiltration, eller skaffa en komplett liten reningsanläggning som ibland fungerar på samma sätt som ett stort avloppsreningsverk.
JTI utför provningar av reningsanläggningar i anslutning till ett mindre kommunalt avloppsreningsverk, där det finns lämpligt avloppsvatten. Provningen av en anläggning pågår i 38 veckor. Under denna tid utsätts anläggningen för olika nivåer av belastning, förutom det nominella flöde som reningsverket är byggt för att klara, även till exempel överbelastning, underbelastning och vad som sker vid strömavbrott.
Belastningen simuleras även dygnsvis, med högre belastning under morgon och kväll, och ingen belastning under dagen då de flesta jobbar, samt under natten.
När all provning är klar och resultaten sammanställs får tillverkaren CE-märka sin produkt.

På JTI testas minireningsverket under 38 veckor. Om anläggningen klarar de krav som ställs så blir den CE-märkt. Foto: JTI

 

Micaela Nordberg
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 27 maj 2009

Kommenterarer till artikeln

Sven Ingvar-Nilsson skrev 2009-06-05 09:50:20:

Det verkar som om det bara är reningsverk som certifieras. Med rätt sorts toaletter som avskiljer urin och fekalier till sluten tank blir man av med 90-95% av det hygieniska riskmaterialet och näringsämnena. Dessutom möjliggör man kretslopp av växtnäringen. Var kommer toaletterna in i certifieringen? Sven Ingvar-Nilsson tel 0502/10333 Var

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste