använd ej" /> NCC bygger kombiterminal för miljöanpassade transporter - Entreprenadaktuellt

NCC bygger kombiterminal för miljöanpassade transporter

NCC Construction Sverige bygger en kombiterminal i Katrineholm för omlastning av gods och containers mellan lastbil och tåg. Det ger Katrineholms Logistikcentrum två terminaler och snart kan fler tunga tranporter gå via järnvägen, vilket är bättre för miljön.

I kombiterminalen ska gods lastas om mellan väg och järnväg och kompletterar den befintliga terminalen. Den byggs strax intill Västra stambanan och innebär att Katrineholms Logistikcentrum byggs ut och att möjligheten till fler godstransporter med tåg via Katrineholm ökar.
– Terminalen bidrar till att minska miljöbelastningen, men NCC bygger också med miljöanpassade lösningar. De tusentals kubikmeter berg som vi spränger och egentligen skulle forsla bort med tunga transporter, väljer vi i istället att återanvända som material till terminalen, säger Mats Eriksson, platschef, NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

NCC anlägger
en lastyta på cirka 40 000 kvadratmeter och två lastspår, två ankomstspår, samt förbereder för ytterligare två spår. De 900 meter långa spåren ansluts till stambanan som når hamnar och flygplatser i hela Sverige. Terminalen kan ta emot 750 meter långa tåg.
Katrineholms Logistikcentrum är ett av Brinovas åtta logistikområden och ligger i korsningen mellan Västra och Södra stambanan. Det strategiska läget i Mälardalen och östra Mellansverige ger Katrineholm tillgång till de stora godsflödena i Sverige.

Katrineholms kommun
äger infrastrukturen, spår och terminaler. Driften svarar Katrineholm Rail Point AB för. På uppdrag av kommunen ser Trafikverket till att terminalen byggs enligt de krav som ställs på en järnvägsanläggning vad gäller funktion, säkerhet och hänsyn till miljön.

NCC:s arbete
startar i november och beräknas vara klart i juni 2011 och sysselsätter total ett 40-tal personer. Terminalen beräknas öppna senast den 1 april 2011.

Entreprenadaktuellt
Tel: 019-760 94 20
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 16 november 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste