Ruinpark ska bli attraktion

 Den gamla cementfabriken i Klagshamn håller på att rivas. När dammet lagt sig är tanken att området ska bli ett besöksmål – besökarna ska kunna gå in i gamla silor och uppleva industrihistoria.

Maskinförare Nabil Taha har flera års erfarenhet av rivningsuppdrag.  – Det viktigaste är nog att se till att rivningsdelarna faller rätt, så det inte kommer något på hytten. Eller inuti en silo: ju mer som hamnar på insidan, desto mer arbete, eftersom det ska vara rent därinne, säger han. Foto: Micael Goth
Det grå dammet yr och luften smakar cement. Den gamla cementfabriken i Klagshamn håller på att rivas och luften vibrerar när grävmaskinens långa arm och stora gripklo klipper ned de grå monumenten. Silorna påminner om två enorma trattar eller skålar av betong.

– Betongblock och massor återanvänds i uppbyggnaden av en ruinpark, säger Trellegrävs vd Jonas Jönsson. Foto: Caroline Bergqvist
Gripklon jobbar med kirurgisk finess snarare än rå muskelstyrka. Bit för bit rycks varsamt loss och faller sedan med ett dån mot marken.

– Det gäller att gå försiktigt fram med gripklon, skrattar maskinföraren Nabil Taha, Trellegräv, och pekar nöjt upp mot den silo han håller på att riva med sin höjdrivare, en Cat 330 som når 21 meter.

Silons kant är förvånansvärt jämn och fin.

– Om det är möjligt, ska folk kunna komma in där cementen förr transporterades ut. Inuti silorna är diametern 16 meter och väggarna närmast marken cirka en meter tjocka, berättar Nabil Taha.


Bakgrunden är att Malmö kommun ska utveckla hela Klagshamnsudden – och de kalkbrott som här finns – till ett rekreationsområde. Här ska besökaren kunna uppleva bland annat särpräglad natur och intressanta kulturlämningar. Området är en kultur- och naturhistoriskt värdefull plats, där kopplingen mellan den industrihistoriska utvecklingen och de olika naturmiljöernas framväxt ska lyftas fram.

Klagshamnsudden har uppstått och utvecklats ur den industrimiljö med kalkbrytning och cementtillverkning som fanns här från 1800-talet till 1938. I Stora och Lilla kalkbrottet bröts den kalk som tillsammans med lera brändes till cement i cementfabrikens ugnar. Mellan kalkbrotten och havsstranden låg cementfabrikens anläggningar med ugnar, lager- och packningshallar, tunnbinderi, transportspår, lokstallar och verkstäder.


Trellegräv river, på uppdrag av Peab, den gamla cementfabriken åt Malmö kommun. Klagshamnsudden ska sedan utvecklas till rekreationsområde. En Cat 323, med en vikt på cirka 25 ton, används för rivningen av allt utom silos.
På uppdrag av Peab utför Trelleborgsföretaget Trellegräv rivningen av silorna och ett antal produktionsbyggnader på området. Beställare är Malmö kommun. Det är en relativt normal industririvning, som dock utförs i etapper, då ridklubben som finns i en byggnad ska vara kvar hela tiden och sedan flytta in i nybyggda stall och ridhus innan det sista på området rivs.

De två silos som tornar upp bredvid själva fabriksbyggnaden i tegel, ska inte rivas ända ner till marken. I stället ska cirka tio meter av silornas väggar behållas som de är, för att senare restaureras och kunna visas upp för framtida besökare. Även bottenplattorna sparas för att markera hur det en gång i tiden sett ut, och vara en del av den ruinpark som planeras.

Kostnad för projektet beräknas till tre-fem miljoner kronor, beroende på omfattning av sanering.

– Det är inga större svårigheter, men en del av betongen och gamla rivningsmassor i mark är förorenade, säger Jonas Jönsson, vd vid Trellegräv.

En miljökonsult tar prover på allt rivningsmaterial efter hand, rent material används till återfyllning medan förorenat transporteras till godkänd mottagningsanläggning.

– Först revs de låga huskropparna intill silorna, det var där som cementen förr packades, och en del miljöfarliga inslag behövde hanteras. Rivningsmassorna ska i största möjliga utsträckning behållas på platsen. Stenrösen, jordtäckta kullar och gångar täckta med krossade betongblock, är möjligheter man vill ta till vara på, förklarar Jonas Jönsson.

Rivningsprojektet startade hösten 2013 och ska vara klart 2015.

Rivning av cementfabriken i Klagshamn

Vad: rivning av silos och produktionsbyggnader

Var: Klagshamn

Beställare: PEAB

Kostnad för projektet: tre-fem miljoner kronor, beroende på omfattning av sanering.

Artikeln publicerades torsdag den 26 juni 2014

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste