Företaget som alltid går till botten

För Nuva AB, Nordiska undervattensarbeten AB, finns det inte två projekt som är varandra lika. Problemlösning är vardag för företagets medarbetare och deras tjänster efterfrågas allt mer.

Vid Vänerns nordöstra strandkant läggs en sjöledning 400 meter rakt ut i sjön. Betongmadrasser, så kallade gabioner, gjuts för att hålla ledningen på plats.
När Entreprenadaktuellt hälsar på Nuva en gråmulen förmiddag i början av december befinner man sig vid Vänerns nordöstliga strandkant. Det blåser nio sekundmeter och man kan inte arbeta ute på öppet vatten.

– Vi hade sparat en remsa i viken till en sådan här dag, berättar Nils Paul Mehren, projektledare på Nuva.

Ingen dag är den andra lik på Nuva AB och de som söker till företaget måste vara beredda både på tuffa fysiska förhållanden och samtidigt snabba problemlösare. Foto: Klara Sinnerstad
Det här uppdraget går ut på att installera ett system för automatisk justering av grundvattennivån i ett gammalt nedlagt bergsrum och att dra ut en ledning drygt 400 meter ut i Vänern.

– För att hålla ledningen på plats under islossning och för att den inte ska bli påkörd i grunda partier så gjuter vi gabioner, en slags betongmadrasser, som vi placerar på ledningen hela vägen ut i sjön, berättar Nils.

Gjutningen görs med hjälp av en betongpump, ny för det här projektet, som står på en pråm ute i vattnet.

– I de flesta fall arbetar vi så nära land att man kan ta betong från en betongbil. Här går vi 400 meter rakt ut i sjön, därför fick vi titta på andra lösningar, fortsätter han.

– Det är en ganska primitiv lösning men den har visat sig funka bara man håller igång den hela dagen. Vi kan få ut ungefär 10 kubik om dagen med den här pumpen, berättar Nils.

Lucas Sander, vd, Nuva AB, ser med tillförsikt på framtiden för företaget. Undervattenstjänster efterfrågas allt mer.
Betongmadrasserna gjuts i en ”strumpa” av polyesterväv. Väven ligger kvar runt betongen på botten och sys igen med en speciell symaskin som importerats från USA.

– Gjutningen måste ske i exakt rätt position, därför går vi ner med en dykare när gjutningen startar och kontrollerar sedan med jämna mellanrum att man ligger rätt.

Betongen börjar härda efter ungefär 20 minuter så det finns ingen tid att rätta till något i efterhand och pumpen får heller inte stå stilla utan måste hållas igång konstant under hela arbetsdagen.

– Vi löser av varandra så att vi kan äta lunch i skift, berättar Nils. Han jobbar mest med administration från en arbetsbod i närheten, men hjälper till att hålla produktionen igång under lunchrasten.

Nils Paul Mehren är projektledare och delägare i Nuva AB.
Betongen som man gjuter med är specialutvecklad för att jobba med under vatten.

– Vi får ungefär 30 ton betong varje vecka och gör av med under 8-10 ton om dagen.

Nuva startade 2011 och har varje år gjort en spikrak resa uppåt.

– Första året omsatte vi ungefär 600 000 kronor, 2014 ungefär 25 miljoner och i år, 2015, tror jag vi kommer öka med ungefär fem miljoner till, berättar Lucas Sander, vd och delägare tillsammans med Nils.

Företaget har åtta fast anställda och hyr in fler dykare vid behov.

– Arbetet i sig tar ungefär tre gånger så lång tid under vatten som ovan och det krävs en bemanning på tre personer för att driva en dykoperation, vilket gör att den totala tidsförbrukningen är cirka nio gånger längre än motsvarande arbetsmoment på land. Därför är förberedelserna på land väldigt viktiga för att vi ska kunna utnyttja dyktiden så effektiv som möjligt, förklarar Lucas.

 Företaget tar på sig både totalentreprenader och utförandeentreprenader. De räknar ofta på samma jobb som de stora drakarna.

– Vi har hunnit samlat på oss tillräckligt mycket specialutrustning och har kompetens för att göra precis samma jobb som dem, fortsätter Lucas.

Undervattensjobb är något som efterfrågas allt mer.

– Vi får se vart det bär, men det här är ju helt klart en bransch som har framtiden för sig. Många sjöledningar som lades på 60-70-talen är i väldigt dåligt skick och många börjar också inse att sjöledningar är ett bra alternativ till traditionella markförlagda ledningar och ger en god totalekonomi. De är dessutom betydligt mindre sårbara än exempelvis luftledningar och underhåll kan ske utan att man behöver stoppa upp trafik och gräva en massa, fortsätter Lucas.

Företaget jobbar över hela Norge och Sverige. Just nu pågår ett projekt i Hammerfest, som är världens nordligaste stad belägen i Nordnorge, och som kräver en resa både Sverige och Finlands allra nordligaste delar för att nå.

– Det är ganska speciellt att jobba där, personalen ligger ute veckor i sträck och det är förstås något som tär, både fysiskt och psykiskt. I de flesta andra fall försöker vi att jobba måndag-torsdag så att killarna kan åka hem över helgen, fortsätter Nils.

Nuva rekryterar personal från flera dykskolor i både Norge och Sverige och lättast är det än så länge att hitta svenskar.

– Det är för lätt för norska ungdomar att välja och vraka bland jobben fortfarande. Svenskarna har det lite tuffare på arbetsmarknaden därför finns det fler som tänka sig att jobba med det här, även fast det är både tungt och smutsigt och sliter hårt på kroppen, fortsätter Nils.

– Det är ett speciellt liv, men tror jag att det flesta av dem söker ett sådant här arbete är medvetna om. Samtidigt kommer man till platser som man aldrig skulle sett annars och får uppleva saker som väldigt få andra har chansen att vara med om.

Nuva AB

Nordiska undervattensarbeten AB

Startade hösten 2011 och har haft följande omsättning sedan dess:

2011: 633 000 kronor

2012: 2 668 000 kronor

2013: 19 672 000 kronor

2014: ca 20 miljoner kronor


Antal anställda: 8

Verksamheten utgörs bland annat av:

VA-ledningar vid gräventreprenader

Sjöledningar

Värmepumpskollektorer

Fjärrvärmeanläggningar

Pre-isolerade rör

Värmecentraler och kylanläggningar

VA-ledningar vid styrd borrning

VA-ledningar vid bergborrning

VA-ledningar vid rörspräckning/relining och annan rörförnyelse

Gasledningar

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 23 januari 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste