Dålig koll på farligt avfall

En granskning från Riksrevisionen visar att det finns en mängd brister i tillsynen av avfallstransporter och att det saknas överblick över vart det farliga avfallet tar vägen.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har överblick över vart det farliga avfaller tar vägen och om tillsynen är effektiv. Granskningen visar att informationen om hur mycket farligt avfall som uppkommer och behandlas är mycket osäker. Exempelvis finns 2012 en oförklarad skillnad på 680 000 ton farligt avfall. Samtidigt finns det stora svårigheter med att spåra det farliga avfallet. Den bristande överblicken och en avsaknad av kartläggning av den olagliga avfallshanteringen gör det svårt att dimensionera tillsynen och sätta in resurser där de gör mest nytta.

Granskningen visar att problemen i tillsynsverksamheten är många. Till exempel kontrolleras nästan inga transporter av farligt avfall till Sverige eller inom landets gränser. Genomförandet av tillsynen är också delvis ineffektivt. Bland annat är det svårt att genomföra tillsyn utanför kontorstid trots att avfallstransporterna sker dygnet runt. Tillsynen skulle även i större utsträckning behöva ske i hamnarna där det finns tillgång till rätt utrustning. Dessutom är sanktionerna som kan bli aktuella vid överträdelser av bestämmelserna sannolikt inte tillräckliga för att avskräcka oseriösa aktörer.

– Det är allvarligt att det finns så många brister på området, inte minst eftersom det globalt finns betydande inslag av brottslig verksamhet med kopplingar till avfallshanteringen. Situationen är bekymmersam och regeringen bör agera, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Riksrevisionen riktar nu ett antal rekommendationer till regeringen och ansvariga och samverkande statliga myndigheter. Dessa handlar bland annat om att se över ansvar och roller, vidta åtgärder för en mer träffsäker tillsyn, utvecklade arbetssätt samt bättre uppföljning.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 19 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste