använd ej" /> Membranteknik ska ge bra vatten i framtiden - Entreprenadaktuellt

Membranteknik ska ge bra vatten i framtiden

Det kommunala vattenbolaget Vivab satsar 90 miljoner kronor för att få bättre vatten i Varberg. En för Sverige ny sorts processlösning används – membranteknik i kombination med direktfällning.

Alexander Keucken vid ett rör med membranteknik, inuti pilotanläggningen.  – Ultrafilter med membranteknik kan ge oberoende avskiljande barriär, även utan direktavfällning. Kombinationen med UV-ljus uppfyller även kraven på multipla barriärer, säger Alexander Keucken. Foto: Micael Goth
– Det finns vattenverk utomlands som tillämpar denna processlösning. Men mig veterligen finns inget kommunalt vattenverk i Sverige som har den här typen av dricksvattenberedning i fullskala än, säger Alexander Keucken, teknisk utvecklingschef vid Vivab.

I Varberg håller det kommunala dricksvattnet hög kvalitet, det finns varken bakterier eller annat som kan vara skadligt i vattnet. Däremot är vattnet inte kristallklart längre – utan upplevs som gulbrunt.

Det svåraste med projektet är att integrera den nya anläggningen på det befintliga området. – Vi ligger inklämda mellan en ridanläggning, en å och privatbostäder. Vårt utrymme är tämligen begränsat, men med detta teknikval minskar vi anläggningsytan med 75 procent jämfört med mer konventionell teknik, säger Alexander Keucken, här framför den mobila pilotanläggningen. Foto: Micael Goth
Färgen på vattnet beror på att kvaliteten på råvattnet, det vatten som används till framställningen av dricksvatten, har förändrats på grund av klimatförändringar. Den försämrade vattenkvaliteten har lett till något som inom VA-branschen kallas för brunifiering.

– Det går att mäta en stor ökning av färg och innehåll av humus i dricksvattnet. Humus kan enklast förklaras som nedbrutna växt- och djurdelar, och det är främst humus som gör att vattnet blir brunare. Men den stora utmaningen i framtiden är mer nedbruten och ofärgad humus, säger Alexander Keucken, teknisk utvecklingschef vid Vivab.

Sedan några år tillbaka arbetar Vivab därför med att ta fram en beredningsprocess för framtiden. På Kvarnagårdens vattenverk i Varberg byggs nu en ultrafilteranläggning, och när den är klar sommaren 2016 kommer vattnet att renas med så kallad membranteknik för att höja mikrobiologisk barriärverkan. Det ska dessutom ge ett dricksvatten med betydligt mindre färg.

– Råvattnet i Varberg kommer från en så kallad ytvattentäkt, en sjö. Generellt har en stor försämring skett av vattenkvaliteten i våra sjöar under de senaste 10-15 åren, främst i de västra och södra delarna av landet, men fenomenet märks också globalt. Det är därför viktigt att höja det mikrobiologiska barriärskyddet för att säkra Varbergs dricksvatten under lång tid framöver, menar Alexander Keucken.

Det var en utmaning att få plats med en tvåstegs ultrafilteranläggning i en 40 fots lastbilscontainer.
Omfattande pilotförsök har gjorts med både konventionell och nyare beredningsteknik. Det, tillsammans med en ökad kännedom av råvattnet, har lett till slutsatsen att en membranfilteranläggning bäst klarar gällande krav och framtida utmaningar.

Membrantekniken kan beskrivas som perforerade rör, som smala ”sugrör”, där porernas storlek avgör vad som kan passera. Ett hårstrå är cirka 5000 gånger större än den största poren i membranet. Det hela fungerar så att vatten spolas framåt genom membranet, men även bakåt för att undvika att porerna sätts igen av avlagringar, och på det viset renas.

– Genom membrantekniken kan vi uppnå både en förhöjd mikrobiologisk barriärverkan och utökad avskiljning av NOM, naturligt organiskt material, som bland annat orsakar brunifieringen. Vi ska ha minst två stycken mikrobiologiska barriärer. Normalt används nanofiltrering för NOM-retention, men i detta fall appliceras en direktfällning över ultrafiltermembran för att uppnå en minst 50 procentig reduktionsgrad av NOM, berättar Alexander Keucken.

Här byggs för Vivabs ultrafilteranläggning. Det kommunala vattenbolaget Vivab satsar 90 miljoner kronor för att få bättre vatten i Varberg.
En pilotanläggning – en slags simulator – som byggts inuti en 40 fots lastbilscontainer har varit mycket viktig för projektet. Tre fullskaliga membranelement har installerats och kapaciteten ligger på sex kubikmeter renat dricksvatten i timmen. Anläggningen kan användas vid olika vattenverk i framtiden.

– Det här är en väldigt bra möjlighet för oss. Vi lär oss om anläggningen och hur den fungerar medan den tillverkas, förklarar Alexander Keucken.

Kvarnagårdens vattenverk i Varberg har legat på samma plats sedan 1899. Då togs vattnet från den förbipasserande ån. I dag tas vattnet från samma källa men via en 20 kilometer lång råvattenledning. Vattenverket levererar vatten till ett stort område, totalt finns det 68 mil ledningar.

Membranmodul med drygt 15 000 hålrumsmembran. Ett hårstrå är cirka 5 000 gånger större än den största porstorleken i membranet.
Alexander Keucken är även med och arrangerar en internationell konferens om vattenproblematiken runt om i världen, som hålls i Malmö i september. Detta tillsammans med the International Water Association, Sydvatten och Lunds universitet.

– Vi har en problembild här i Skandinavien och förhoppningsvis leder detta till mer kunskap om orsak och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Problemet är inget att blunda för, om inget görs så ökar risken för återväxt av bakterier i ledningsnäten, bildandet av cancerogena desinfektionsbiprodukter, och det finns en risk för ökad korrosion i ledningar. Vi måste vara alerta nu, säger Alexander Keucken.

Utbyggnad av vattenverket i Varberg med ultrafilteranläggning

Kommunala vattenbolaget Vivab bygger ut vattenverket Kvarnagården i Varberg med en ultrafilteranläggning. Dessutom har en pilotanläggning – en slags simulator – byggts inuti en 40 fots lastbilscontainer. Detta för att motverka problem med humus i vatten, och undvika framtida bekymmer med ökad bakteriehalt i ledningsnäten, bildandet av cancerogena desinfektionsbiprodukter, och ökad korrosion i ledningar.

Projektgaranti AB ansvarar för projekt- och byggledning. Purac AB har totalentreprenad för leverans av ultrafilteranläggningen samt den mobila testanläggningen. Skanska har generalentreprenad gällande mark- och byggnadsarbete, samt samordning.

Kostnaden är 90 miljoner kronor och projektet beräknas klart sommaren 2016.

Micael Goth

Frilansjournalist

Artikeln publicerades tisdag den 09 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste