använd ej" /> Miljökraven ökar på arbetsmaskiner - Entreprenadaktuellt

När Skanska gjorde ett jobb mitt inne i bostadsområde anlitades Lasse Gustafsson som nyligen investerat i en hybridgrävare. På bilden ses även Per Claesson, produktionschef på Skanska Asfalt & Betong. Foto: Gunnar Andersson
Det är en tydlig trend att miljökraven på arbetsmaskiner blir hårdare och hårdare. 2017 kommer också en skärpning av vissa krav att ske i Trafikverkets beställningar.

– Tanken med de gemensamma miljökraven är att använda upphandlingsmomentet för att driva på utvecklingen och fasa ut gamla maskiner, konstaterar Sören Dahlén, utredare på Trafikverket.

De gemensamma miljökraven är baskrav som alltid ska ställas i upphandlingar. Ofta kompletteras dessa med platsspecifika/objektsspecifika krav.

– Kraven vi ställer ska var rimliga, gå att uppfylla och följas upp samt framförallt ge verklig miljönytta, säger Sören Dahlén.

Ett annat exempel är Skanska som har beslutat sig för att bli den grönaste byggentreprenören på marknaden. Deras miljökrav för leverantörer omfattar bland annat miljöklassning av motorer, avgaskrav, miljöklassad drivmedel och sparsam körning.

– Entreprenad­mask­iner­nas miljöprestanda är en viktig del i vår långsiktiga ambition att bli den grönaste byggentreprenören och vi ser givetvis det som en stor fördel att maskinerna har så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Per Claesson, produktionschef på Skanska Asfalt & Betong.

Trenden mot allt miljövänligare entreprenadmaskiner är tydlig.

– Vi ser gärna att entreprenadmaskinerna blir så miljövänliga som möjligt och hybridtekniken är riktigt intressant, konstaterar Per Claesson.

Men även om trenden mot allt miljövänligare entreprenadmaskiner är tydlig menar Sören Dahlén att kraven i upphandlingar inte kan öka för snabbt i förhållande till den existerande maskinparken.

– Blir krav på omställningen alltför snabb finns risk för att det uppstår en brist på maskiner som kan genomföra entreprenaderna. Vår strategi för en ökad miljö­anpassning är att inrikta arbetet på att successivt fasa ut de mest förorenande fordonen. Tids nog hamnar vi dock i en situation där kraven bidragit till att vi har en fordonsflotta med bra miljöegenskaper. Det blir då svårt att, av miljöskäl, motivera dyrbara nyinvesteringar i fordon när miljönyttan blir marginell. säger Sören Dahlén.

När Skanska nyligen genomförde ett projekt med anläggningsarbete och asfaltering till en bostadsrättsförening i Göteborg anlitades Lasses Entreprenad som nyligen investerat i en hybridgrävare.

– Eftersom jobbet var mitt inne bland bostäder var det intressant testa en maskin med hybridtekniken, konstaterar Per Claesson.

Lasses Entreprenad, som har sin bas i Frillesås utanför Göteborg, drivs av Lasse Gustavsson. I maskinparken finns ungefär 30 olika band-, mini- och hjulgrävare från 40 ton ner till 0,8 ton samt hjullastare, lastbilar med släp, dumprar och traktorer med kärror. Han är en entreprenadmaskinföretagare som insett att många uppdragsgivare mer och mer efterfrågar riktigt miljövänliga maskiner.

– Jag har valt att satsa på hybridgrävaren Komatsu HB215-2. Uppdragsgivarna gillar den när jobben ska göras exempelvis nära bebyggelse eftersom den har både låga utsläpp och går väldigt tyst, berättar Lasse Gustavsson.

Men det är inte bara miljön och uppdragsgivarna som gillar hybridgrävaren.

– Den är ju också väldigt bra för ekonomin med säkert 25 procent lägre bränsleförbrukning, säger Lasse Gustavsson.

Gunnar Andersson

Frilansjournalist

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste