Nu byggs sista etappen på hamnbanan i Göteborg

Utbyggnaden av hamnbanan i Göteborg till dubbelspår fortsätter. Nu har det blivit dags för sista etappen.

Hamnbanan vid Rambergt på Hisingen, sedd från norr. I bakgrunden syns Lindholmen och längre bort Göte älv.
Foto: Trafikverket

Den cirka nio kilometer långa hamnbanan, som förbinder Göteborgs hamn med Västra stambanan vid Olskroken i centrala Göteborg har hittills varit en enkelspårig järnväg.

Nu pågår utbyggnaden till dubbelspår på Hamnbanan för fullt. Två av tre etapper är redan avklarade. Den sista etappen är den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo bangård, där järnvägen kommer få en delvis ny sträckning strax norr om nuvarande sträckning.

Uppdraget att ta fram bygghandling för utförandeentreprenad för järnvägssträckan gick hösten 2016 till Ramböll.

I uppdraget, som Ramböll vann med Atkins som underkonsult, ingick bygghandling för utförandeentreprenad samt byggplatsuppföljning och att bistå vid drifttagning, inkoppling och överlämnande.

När sträckan Eriksberg-Pölsebo är färdig kommer 1,1 kilometer av sträckningen gå i tunnel, både sprängd och i betongtunnel.

Hamnbanan trafikeras idag med 70 tåg per dygn. När de planerade etapperna är utbyggda, innebär den utökade kapaciteten att det är möjligt att trafikera med cirka 160 tåg per dygn.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@entreprenadaktuellt.se

Etapp tre av ombyggnaden av Hamnbanan. På skissen syns järnvägens nya sträckning norr opm nuvarande bana, där den största delen kommer gå i både sprängd tunnel samt betongtunnel.

 

 

Artikeln publicerades måndag den 27 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste