Höghastighetsjärnvägen negativ för entreprenadbranschen

Nyligen aviserade regeringen att de vill gå vidare med planerna på en ny höghastighetsjärnväg, trots de många remissinstansernas invändningar och den politiska oenigheten om projektet. Fortsatt projektering är negativ både för skattebetalarna och för vår bransch.

Vid en första anblick ser det ut som om ett gigantiskt projekt som hög­hastighetsjärnväg genom södra Sverige vore mumma för vår bransch. Givetvis skulle projektet sysselsätta extremt mycket maskiner under väldigt många år. Men, ett samhällsekonomiskt olönsamt projekt äter mer resurser än det ger. Riksrevisionen har uppskattat att varje satsad krona bara kommer att ge 25-40 öre tillbaka. Långsiktigt medför det att färre infrastrukturinvesteringar kan göras. 

Givetvis ska först de investeringar göras som är samhällsekonomiskt lönsamma. Det finns gott om sådana projekt, inte minst inom järnvägen. Redan idag kostar planeringen och den tidiga projekteringen av höghastighetsjärnvägen massor. Det är med stor sannolikhet bortkastade pengar. 

Samtliga oppositionspartier utom V är redan emot projektet. Ju längre ­planeringen fortskrider desto mer sjunker ambitionen för tågens hastighet. Samtidigt stiger ändå kostnaden. Det är sannolikt att ytterligare partier efter nästa val släpper sitt stöd för det så samhälls­ekonomiskt olönsamma projektet. 

De partier som istället lägger fram kraftfulla satsningar på mer lönsamma järnvägsprojekt till glädje för invånarna i fler städer och även får råd med lönsamma nödvändiga vägsatsningar, lär belönas av väljarna.

 

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 19 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste