Okej till fortsatt kalkbrytning på Gotland

Cementa välkomnar beslutet från Mark- och miljödomstolen om förnyat tillstånd för att bryta vid de kalkstenstäkter som försörjer fabriken i Slite med kalksten. 

 

Cementa har funnits i Slite i över hundra år och verksamheten kring fabriken och kalkbrytningen är något som genomsyrar hela samhället.Foto: Cementa


– Dagens besked är mycket glädjande för oss och alla våra medarbetare. Det ger oss viss arbetsro och möjlighet att fokusera på kommande arbete för att vidareutveckla en hållbar cementproduktion i Slite, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.
 

För de 430 personer som arbetar i Slite förnyade tillståndet för kalkbrytning i området något som ger arbetsro framöver.

Avgörande tillgång

Kalken utgör huvudråvaran till cement som produceras av Cementa vid fabriken i Slite. Att ha fortsatt tillgång till kalksten i närområdet är en förutsättning för att kunna driva cementfabriken vidare. Fabriken räknas som en av Europas största och modernaste anläggningar i sitt slag och förser ca 430 personer med heltidsarbete. Det förlängda täkttillståndet gäller fram till 2041, men domen kan fortfarande komma att överklagas.
 

Enligt Cementas vd Magnus Ohlsson är verksamheten i Slite nyckeln till deras arbete med klimatneutral cement.

Stora projekt

Ungefär två tredjedelar av all betong som tillverkas i Sverige görs med cement från Slite och det är, enligt Cementa, en helt avgörande del i det hållbara samhällsbyggandet.

De kommande åren räknar man med att det kommer behöva byggas omkring 60 000 bostäder varje år i Sverige, parallellt med att flera stora infrastrukturprojekt också ska genomföras. Några exempel på dessa är Förbifart Stockholm, Västlänken och utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. 

Stor klimatsatsning

Cementa satsar just nu på att ta fram klimatneutral cement. Något som är helt avgörande för betong- och byggindustrins klimatarbete för att Sverige ska klara sina miljömål fram till 2045. Verksamheten i Slite enligt Cementa nyckeln till företagets klimatsatsning. 

– Vi ser det här som en bekräftelse på att det går att fortsätta utvinna kalksten utan att riskera grundvattenförhållanden, skyddade områden och fridlysta arter, samtidigt som vi kan bidra till att den allmänna vattenförsörjningen i Slite förstärks avsevärt sommartid, säger Magnus Ohlsson. 

Funnits länge

Enligt Cementas hemsida hade man redan 2019 varit etablerade i Slite i 100 år. Med det nya tillståndet hoppas man på att kunna verka i 100 år till och överst på agendan står företagets hållbarhetsprojekt.

– Vi har ett mål att kunna leverera helt koldioxidneutrala produkter 2030 och jobbar oerhört hårt varje dag för att nå det målet, säger Fred Grönwall, fabrikschef på Cementa i Slite.

Arbetet kring cementfabriken är enligt Fred något som genomsyrar hela samhället omkring orten. 

– Hela Slite samhälle har egentligen växt fram tillsammans med Cementa. Den 4 april 1919 startade den första roterande cementugnen vid fabriken och sedan dess har produktionen pågått oavbrutet, säger han. 

 

Cementa

Sysselsätter 430 personer på årsbasis, varav 230 anställda på Cementa och 200 entreprenörer. Detta gör Cementa till Gotlands näst största privata arbetsgivare.

Fabriken levererar stora mängder elenergi och fjärrvärme från den överskottsvärme som bildas.

Fabriken i Slite är en av Europas mest miljöanpassade cementfabriker, med utsläpp som är 15 procent lägre än det globala snittet för cementtillverkning.

Senast 2030 ska produktionen vara helt koldioxidneutral. För att nå målet har Cementa bland annat börjat med att ökat mängden biobränsle och att återanvända exempelvis restmaterial från stålindustrin, som inte avger koldioxid.
Källa: Cementa

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste