Här förlängs byggtiden med ett år

Breddningen av Ekerövägen på Lovön och Kärsön strax Väster om Stockholm kommer ta längre tid bland annat till följd av att arbetet behövt projekteras om.

Skiss över delar av Ekerövägen, här väster om kanton och Drottningholms slott.         Foto: Trafikverket

Mälarön Lovön strax väster om Stockholm är just nu en enda stor byggarbetsplats, dock mestadels under jord då motorvägen Förbifart Stockholm som just nu byggs ska löpa i tunnel under Lovön.

Samtidigt pågår breddningen av genomfartsleden Ekerövägen som förbinder västra Stockholm med Lovön och de intilliggande Mälaröarna. Ekerövägen ska få ett fjärde körfält för kollektivtrafiken, men då delar av arbetet har behövt projekteras om och upphandlingen har dragit ut på tiden beräknas byggtiden bli fyra istället för tre år. Hela sträckan planeras öppna 2023, meddelar Trafikverket.

Det är upphandlingen av den sista entreprenaden mellan Kanton och Nockeby som har dragit ut på tiden eftersom handlingar för breddningen av Nockebybron har fått projekteras om.

– Det här gör att vi tyvärr inte kommer att kunna erbjuda ett sammanhängande körfält för kollektivtrafiken förrän 2023, säger Pia Andersson projektenhetschef på Trafikverket.

FAKTA Ekerövägen

Sträckan längs Ekerövägen som Trafikverket bygger ut med ett kollektivkörfält är 9 kilometer lång. I arbetet ingår breddning av två broar, en ny Tappströmsbro och ett nytt tunnelrör vid Lindö. Parallellt med arbetet på Ekerövägen pågår bygget av E4 Förbifart Stockholm, som ska binda ihop de norra och södra delarna av länet, och ge fler anslutningar till och från Ekerö.

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste