Nya regler ska minska avfall

Minska mängden avfall och bättre hantering av det avfall som ändå uppkommer i byggsektorn. Det föreslår regeringen som nya regler för bygg- och rivningsavfall.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler om bygg- och rivningsavfall. Foto: Mostphotos

Inom byggsektorn uppstår årligen cirka en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat). Därför föreslår nu regeringen att krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall införs för att mer material ska kunna återvinnas. I förslaget i lagrådsremissen ligger även ett högre krav på åtgärder som förebygger bygg- och rivningsavfall.

− Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra hanteringen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin, i ett pressmeddelande.

Större kommunansvar

De nuvarande reglerna om kontrollplaner i plan- och bygglagen ska enligt regeringen utvecklas så att de omfattar allt bygg- och rivningsavfall, samt byggprodukter som kan återanvändas.

I dag erbjuder olika kommuner lika möjligheter att lämna bygg-och rivningsavfall. I och med förslaget ska kommunerna också få ett tydligare ansvar för privatpersoners bygg- och rivningsavfall för att uppnå likvärdig service

Cirkulär ekonomi

I EU:s avfallsdirektiv finns ett mål som innebär att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas senast 2020. Målet motsvarar det svenska etappmålet för bygg- och rivningsavfall och förslagen väntas bidra till att Sverige uppnår målet.

Förslaget är en av flera ändringar som nu gjorts i sex olika EU-direktiv om avfall och är en del av arbetet för en mer cirkulär ekonomi, skriver regeringen. Ambitionen är att värdet på produkter, material och resurser ska behållas i ekonomin så länge som möjligt och att avfallsgenereringen minimeras.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste