Orolig virusmarknad sätter press på priser

Priset på råolja faller på världsmarknaden. Utbrottet av Coronavirus i Kina skapar osäkerhet kring efterfrågan och får marknaderna att bromsa in. Oron kan komma att smitta av sig på fler finansiella marknader och höjer frågetecken kring framtida projekt.

 

Rädslan för vad Coronaviruset kommer att innebära för förbrukningen av energi i Kina, EU och USA har fått ett snabbt genomslag på priset för råolja av Brent-kvalitet. Särskilt när producentländerna i OPEC och Ryssland inte är överens om hur man ska begränsa produktionen. Källa: EIA

Oavsett vad som handlas så ogillar de finansiella marknaderna och råvarumarknaderna osäkerhet om vad som ska hända. Större osäkerhetsfaktorer som kan påverka utvecklingen brukar få kapital att söka efter tryggare placeringar. 

Vad vi ser på råvarumarknaderna nu är en kombination av att placerare söker säkrare investeringar för sitt kapital, framförallt guld, samtidigt som handlare befarar en minskad konsumtion och inte vill bygga upp dyra lager. Kombinationen av de båda rörelserna blir momentant en ganska kraftig press på råvaror som råolja.

Minus 38 procent över en helg

Den 6 januari i år toppade Nordsjöoljan (Brent) på 70,25 dollar/fat. Därefter har prisnivån börjat sjunka i snabb takt. För att hamna i fritt fall den 6-9 mars då oljepriset föll från 50 dollar per fat till som lägst på måndagen 9 mars då den noterades till 31 dollar per fat, en nedgång på 38 procent. Oljepriset återhämtade sig sedan över dagen och stängde på 34,36 dollar per fat.

På två månader har oljepriset mer än halverats, framförallt som en följd av utbrottet av Coronoviruset och osäkerheten hur det kommer att påverka efterfrågan på oljan.

Saudi sänker priset

Samarbets­organi­sation­en för oljeproducerande länder (OPEC) har haft åtskilliga möten och diskussioner under de senaste två månaderna utan att lyckas komma överens om några nya produktionsbegränsningar som kan stabilisera oljepriserna. De befintliga begränsningarna upphör i slutet av mars och man lyckas inte komma överens med Ryssland om nya.

Saudiarabien sätter nu press på Ryssland genom att sänka sina exportpriser och räknar dagarna till att man öppnar oljekranarna för fullproduktion. 

Utbud, efterfrågan och lager

När marknaden blir osäker över utbudssidan, hur mycket olja som kommer att produceras inom den närmaste framtiden. 

Och kombinerar osäkerheten kring produktionen med en osäkerhet över efterfrågesidan, hur kommer Coronavirus påverka efterfråga på olja från framförallt Kina men även Europa och USA. 

Och sedan till det adderar höga lagernivåer, då har man skapat de rätta förutsättningar för ett riktigt prisras som vi såg i helgen.

Oro som sprider sig

Det kraftiga prisfallet på marknaden för råolja skapade snabbt kraftiga reaktioner på andra finansiella marknader. Särskilt tydligt på de volatila aktiemarknaderna där börskurser föll jorden runt i spåren av oljekraschen.

Oron kommer även att sätta i spår på de finansiella marknaderna i bedömningen av finansieringar av nya investeringar. Befintliga projekt påverkas troligen inte, men projekt som är i tidigare planeringsfaser kan få svårare att lösa finansieringen och den kan bli dyrare. Vilket på lite sikt kan dämpa byggkonjunkturen.

Politiska satsningar

När sektorer av samhället hamnar under press är det inte ovanligt med politiska utspel för att dämpa effekterna.

I USA lovar president Trump stödpaket till de amerikanska oljeproducenter som hamnar under hård press med det rådande oljepriset. Han för även fram idéer om tillfälligt sänkt inkomstskatt eller skatteavdrag för att stimulera den amerikanska ekonomin.

Om oron på de finansiella marknaderna skulle fortsätta under en längre tid och riskera att påverka konjunkturen så är det inte otroligt att vi även i Sverige får se riktade insatser för att stimulera ekonomin. Kanske då i form av ökad offentligt konsumtion som ger en snabb effekt på ekonomin, till exempel renoveringar av samhällsnyttans fastigheter.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste