Dubbelt förvärv och expansion till Norge

Företaget Green Landscaping förvärvar två bolag och expanderar till Norge. Dessutom meddelar man sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor. 

 

Green Landscaping säger sig ha en aktiv förvärvsplan framöver, utöver de två senaste förvärven av Gast Entreprenör AS och PARK i Syd AB.Foto: Green Landscaping


Det ena företaget som Green Landscaping Group AB förvärvat är Gast Entreprenör AS i Osloregionen med verksamhet inom finplanering. Det andra är PARK i Syd AB som huvudsakligen arbetar med projektering och finplanering i Skåne. 

Förvärvet av Gast

Företaget Gast, med bas i Oslo, bedriver sedan 2008 en framgångsrik verksamhet inom nyanläggning och renovering av parker, lekplatser, utemiljöer och innergårdar. Företaget har 29 helårsanställda och kunderna är i huvudsak fastighetsägare, större privata företag och projektutvecklare. Gast har en omsättning på 85 miljoner norska kronor och en rörelsemarginal på 20 procent.

– Förvärvet av välrenommerade Gast är ett steg in på den norska marknaden och bolaget passar väl in i vår verksamhet och kultur inom entreprenad. Expansionen till Norge är i linje med vår tidigare kommunicerade strategi att konsolidera marknaden i Norden. Bolagets grundare har en lång historik inom branschen och är väl etablerade på den attraktiva marknaden i Oslo. De har byggt ett väldigt fint bolag och vi vill hälsa dem välkomna i Greenfamiljen. I och med detta förvärv öppnar vi upp för fler kompletterande förvärv i regionen precis på samma sätt som vi i Sverige har expanderat i regioner där vi är aktiva, säger Johan Nordström, vd för Green Landscaping Group AB i ett pressmeddelande. 

– Som entreprenör i denna verksamhet har vi sedan en tid tillbaka sökt ett sammanhang där bolaget och vi själva kan fortsätta utvecklas. Genom Green som partner ser vi att vi funnit en industriell aktör som förstår vår verksamhet och den marknad vi verkar inom. Vi ser fram emot de tillväxtmöjligheter som nu öppnar sig som del av Green Landscaping Group, tillägger Lars Ola Sterud och Paul Gamme, ägare och grundare till Gast AS.  

Förvärvet av Gast är enligt Johan Nordström, vd för Green Landscaping Group AB  ett steg in på den norska marknaden som går i linje med strategin att konsolidera marknaden i Norden. 
Foto: Green Landscaping

Förvärvet av PARK i syd

Företaget Park i Syd grundades 2008 av Thomas Nilsson och Håkan Åkesson. Park i Syd bedriver projektering samt finplanering av utemiljöer. Deras kunder består mestadels av allmännyttiga bostadsbolag, kommuner och bostadsrättsföreningar. Ägarna har en lång och gedigen bakgrund i branschen. Bolaget har 13 anställda och omsatte cirka 30 miljarder kronor under räkenskapsåret 2019.

– Förvärvet av PARK i Syd sker helt enligt vår förvärvsstrategi där vi söker lönsamma och framgångsrika bolag i segmenten finplanering och skötsel där tydliga affärsmässiga möjligheter uppstår. Bolaget har gott renommé och levererar tjänster av hög kvalité. Det som gör detta förvärv intressant är bolagets samarbete med kyrkan som kund samt dess kompetens inom projektering. Genom denna bredd kan bolaget utföra projekt från projektering hela vägen till utförande samt eftermarknad, säger Johan Nordström.

– Vi ser fram mot att bli en del av Green Landscaping-koncernen och skapa värde för såväl koncernen som våra kunder och medarbetare. Det bolag vi grundade kommer drivas vidare under sitt eget starka varumärke och fortsätta leverera de tjänster vi alltid gjort med hög kundnytta för nuvarande och kommande kunder, säger Thomas och Håkan, ägare och grundare av Park i Syd AB.

I båda fallen förvärvar Green Landscaping Group AB 100% av aktierna som finansieras med kontanta medel, nyemitterade aktier samt lånefinansiering. Tillträde sker den 21 februari 2020.

Planerar nyemission

I samband med att Green Landscaping förvärvar de två företagen har man för avsikt att att genomföra en företrädesemmission om cirka 150 mkr för framtida förvärv. De största ägarna i bolaget, Byggmästare Anders J Ahlström, familjen Salén genom bolag och styrelseordförande Per Sjöstrand genom bolag stöder emissionen och har förbundet sig att teckna sina respektive pro rata-andelar. Nyemissionen som planeras kräver godkännande av ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2020. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste