använd ej" /> Åtråvärda metaller funna i Bergslagen - Entreprenadaktuellt

Åtråvärda metaller funna i Bergslagen

SGU har kartlagt potentialen för att utvinna metaller och mineraler i Bergslagen, som behövs för klimatomställningarna. Resultatet visar att det finns flera, sedan tidigare okända material i området. 

 

Kobolt och grafik tillhör några av de metaller och mineraler som SGU hittat under sin senaste kartläggning av Bergslagen.Foto: Mostphotos


– Innovationskritiska metaller och mineraler har hittats i både berggrunden och i olika typer av grundavfall, och i flera fall är fyndigheten tidigare okända, säger Ildiko Antal Lundin, enhetschef på SGU i ett pressmeddelande. 

Flera fynd

I Bergslagen har man enligt SGU traditionellt eftersökt och brutit metaller som järn, koppar, zink och bly, samt i viss mån även nickel, volfram och svavel. Men undersökningen som nyligen gjorts visar att regionen även har potential för kobolt, sällsynta jordartsmetaller, platinagruppens metaller, indium och grafit, och potentiellt ännu fler metaller och mineraler.

– Kartläggningen bekräftar att Sverige har goda förutsättningar för att bidra till en långsiktig och hållbar försörjning av material som behövs för klimatomställningen, säger Ildiko.

Regeringsuppdrag

I kartläggningen extra fokus lagts på de gruvområden där järn- och basmetaller redan brutits tidigare. Rapporten från SGU är en del av ett regeringsuppdrag, för att kartlägga möjligheterna för utvinning av innovationskritiska metaller och mineraler i Sverige. 

 

Resultatet av undersökningen

  • Kobolt har bekräftats kring Vena gruvfält, Tunaberg och Riddarhyttefältet. Kobolten förekommer med koppar eller järn, som som underlättar lönsamhet vid eventuell brytning. 
  • Sällsynta jordartsmetaller (REE) finns i betydande mängder inom Grängesbergfältet och Riddarhyttefältet, både i den kvarvarande järnmalmen och i anrikningssand från nedlagda gruvor. Förhöjda halter av REE påträffades också vid Vena gruvfält, en tidigare okänd förekomst. 
  • Volfram finns framförallt i sandmagasinen vid Yxsjöberg. Utöver volfram innehåller anrikningssanden beryllium, vismut och tenn, samt sannolikt även flusspat.
  • Grafit har redan tidigare hittats i Norbergsområdet, men ny geofysik pekar på ytterligare fynd, sannolikt på större djup än vad som tidigare varit känt. Geofysiska undersökningar indikerar också grafit i närliggande områden.

Källa: SGU

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste