Optimera kostnader och utsläpp i infrastrukturprojekt

Enligt en ny rapport från Sweco finns en stor potential att minska både kostnader och utsläpp om koldioxidutsläppen beräknas i den tidiga planeringsfasen av infrastrukturprojekt. Sweco har nu utvecklat en ny modell för att utföra dessa beräkningar. 

 

Sweco har tagit fram en ny modell som ska kunna användas för att minska både kostnader och klimatutsläpp i den tidiga planeringen av infrastrukturprojekt. Foto: Sweco


Till förmån för utsläppsmål gällande hur infrastrukturen används har utsläpp kopplade till själva investeringen förbisetts, enligt Sweco. Detta vill företaget ändra på och i sin Urban Insight-rapport Carbon Cost in Infrastructure visar de hur detta ska kunna gå till. 

– Allt går att bygga klimatsmart, men vad får det kosta? Fram till nu har man räknat på klimat och kostnad som två separata parametrar i infrastrukturprojekt. Med vårt verktyg får man kunskap om det faktiska sambandet mellan dem, och även om den brytpunkt där kostnad och klimat inte längre utvecklas parallellt. Detta är något helt nytt och blir avgörande när vi ska få ner klimatutsläppen i samhället, säger Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef energi och industri på Sweco, i ett pressmeddelande. 

Identifierar lösning

Modellen ska, med hjälp utav maskininlärning, kunna identifiera den optimala lösningen för ”carbon cost” och målet är att den ska kunna optimera förhållanden mellan utsläpp och kostnader för all resursintensiv design. Enligt Emelie kan modellen användas som ett verktyg för att bidra till att Sverige når sitt mål om att minska landets nettoutsläpp till noll.  

– Nu måste vi utbilda politiker och tjänstemän, likväl som branschen i stort, på att den här möjligheten att räkna finns tillgänglig. Annars finns stor risk att vi sjösätter nya infrastrukturprojekt som klimatet, och därmed vi själva, får betala för under kommande decennier, förklarar hon. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste