Stor minskning av utsläppen tack vare Klimatklivet

Tack vare åtgärder inom Klimatklivet beräknas en utsläppsminskning på totalt 1,5 miljoner koldioxid per år, enligt Naturvårdsverket. Störts är minskningen inom transportsektorn.

Enligt beräkningar från Naturvårdsverket bidrar Klimatklivsstödet till utsläppsminskningar på 1,5 miljoner ton per år. I dag står inrikes transporter för en tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen, men enligt Naturvårdsverket står även åtgärder inom transportsektorn för omkring 60 procent av de minskade utsläppen. Foto: Mostphotos

Enligt Naturvårdsverket har många åtgärder inom transport, energikonvertering, avfall och produktion av biogas kunnat utföras tack vare stödet, och man beräknar att hela 1,2 miljoner ton av den totala utsläppsminskningen är tack vare åtgärder som inte skulle gjorts utan Klimatklivet. Av Klimatklivsstödet går över 77 procent till investeringar hos företag.

– Det är roligt att så många företag vill bidra till att minska utsläppen. Samtidigt visar den här utvärderingen att fler än 8 av 10 behöver ett investeringsstöd som Klimatklivet för att få åtgärderna på plats. Företagen vill ställa om och då är investeringsstödet avgörande för att de ska ta steget till nya lösningar med lägre utsläpp, säger Nanna Wikholm, biträdande chef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Sedan 2015 och fram till den 1 mars 2020 hade Naturvårdsverket beviljat medel till 3 323 åtgärder och fördelat 5,4 miljarder kronor. I genomsnitt står Klimatklivet för 45 procent av den totala investeringskostnaden, vilket innebär att det under dessa år investerats ungefär 12,1 miljarder kronor i klimatåtgärder i Sverige. Största delen av investeringarna är i teknisk utrustning med lång livslängd, och som bidrar till varaktiga strukturella förändringar. 

– Det handlar exempelvis om konverteringar från olja till biobränsle för värmeproduktion inom industri och lantbruk, eller investeringar i tankställen som möjliggör byte från diesel och bensin till biobränsle och el inom transportsektorn, fortsätter Nanna Wikholm.

Den femte maj skulle årets andra ansökningsperiod för stöd från Klimatklivet ha öppnat, men på grund av begränsningar i budgeten för utbetalningar under kommande år har Naturvårdsverket inte möjlighet att ta emot nya ansökningar och ansökan öppnades därför inte som planerat. Naturvårdsverkets förhoppning är att kunna öppna upp för nya ansökningar senare under året.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste