Nu byggs de sista korsningarna på E20 Göteborg-Alingsås bort

Efter över 70 år byggs den natursköna sträckan av E20 utanför Göteborg nu till motorvägsstandard.

E20 mellan Ingared och Tollered, här sedd från öster med sjön Sävelången i bakgrunden. I bilden syns också en av de totalt fyra planskilda korsningar som stängs när sträckan får motorvägsstandard.   Foto: Trafikverket

E20 mellan Göteborg och Alingsås har idag motorvägsstandard, sånär som på fyra kilometer mellan orterna Tollered i väster och Ingared i öster. Denna sträcka, som har två åtskilda körfält, ska med start nu i maj uppgraderas till motorvägsstandard. Ombyggnaden beräknas vara färdig våren 2022.

Uppgraderingen till motorväg innebär att de befintliga fyra plankorsningarna in till enskilda fastigheter som finns längs vägsträckan stängs och att en helt ny planskild korsning ungefär i mitten på sträckan byggs.

Två befintliga planskilda korsningar – en i Tollereds samhälle samt en strax söder om Ingared – byggs om till motorvägsstandard: De idag extremt korta av- och påfarterna vid trafikplatsen i Tollered förlängs och trafikplatsen söder om Ingared, som idag helt saknar av- och påfarter, får sådana. 

E20 mellan Ingared och Tollered sedd från öster, här vid en rastplats strax öster om Tollered.

Det byggs även en ny gång- och cykelväg längs vägsträckan. Vägen kommer också att breddas och hastighetsbegränsningen höjas från dagens 90 till 100 km/h. Andra förbättringar som införs är bullerplank inne i Tollered och mot sjön Sävelången.

Skyddet mot vatten förbättras också genom de fyra vägvattendammar som ska byggas för att farligt gods, i händelse av olycka, inte ska rinna ut i Sävelången.

Under byggtiden kommer ett av körfälten längs vägsträckan – norr- respektive södergående körfält – att vara avstängda och trafiken ledas om på det andra körfältet. Trafikanter kommer med andra ord att få räkna med köer under byggtiden.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste