Här är Sveriges sista ”fattigmansmotorväg”

När den sista kvarvarande biten av E20 mellan Göteborg och Alingsås nu får motorvägsstandard så är det en för Sverige unik och historisk vägtyp som byggs bort.

E20 mellan Tollered och Ingared drygt tre mil öster om Göteborg. Bilden är tagen strax öster om Tollered med E20 sedd mot öster där vägen följer den branta sluttningen mot sjön Sävelången. På vägens högra (östra) sida finns höga bergskärningar.     Foto: Trafikverket

Sveriges första motorvägsträcka var de 17 kilometerna av E20 mellan Malmö och Lund som öppnades 1953. Men redan i slutet på 1940-talet började man bygga det som då var det närmaste motorväg man i Sverige kunde komma. På 1940-talet planerade man för en motorväg mellan Göteborg och Stockholm, och man började med att bygga sträckorna Göteborg-Partille och Floda-Alingsås.

Sträckan Floda-Alingsås byggdes redan i slutet på 1940-talet och såg med sina två parallella körbanor med fyra körfält i stort ut som en motorväg. Men vägsträckningens struktur med mycket snäva kurvradier, siktsträckor och stigningar i det kuperade landskapet, många plankorsningar och de få trafikplatserna med mycket korta på- och avfarter gjorde att E20 inte levde upp till dåtidens kriterier för motorväg.

1963 var helas sträckan mellan Göteborg och Lerum utbyggd till motorvägsstandard med trafikplatser. Först flera år senare fick sträckan Lerum-Floda motorvägsstandard. Resten av E20 fram till Alingsås har varit fyrfältsväg med åtskilda körbanor ända in på 2000-talet då sträckan Ingared Alingsås fick motorvägsstandard med fleras nya trafikplatser och nya matarvägar och en sidoväg.

Den enda sträckan som ännu inte uppgraderats till motorvägsstandard är de knappa fem kilometerna mellan Tollered och Ingared. Denna del av E20 är en av idag mycket få vägsträckor i Sverige med två körbanor med fyra körfält med vägrenar, en kombination av trafikplatser och plankorsningar och där även cyklister är tillåtna att trafikera vägen.

Men våren 2022 ska även denna sista outbyggda del av E2 vara uppgraderad till motorväg.

Läs mer om byggprojektet:
Nu byggs de sista korsningarna på E20 Göteborg-Alingsås bort

Pierre Kjellin
Pierre Kjellin
Tel: 070-781 89 57
E-post: pierre@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 23 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste