Återstarta ekonomin med investeringar i klimatomställningen

I en debatt­artikel skriver flera tunga aktörer inom ­industrin att Sverige måste investera i klimat­omställningen när det väl är dags att återstarta ekonomin efter coronakrisen.

 

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige är en av personerna bakom debattinlägget. 
Foto: Fredrik Hjerling


På DN Debatt skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige tillsammans med verkställande direktörerna för Vattenfall, Scania, SSAB och ABB Power Grids Sverige ett inlägg som handlar om att Sverige måste satsa på att påskynda klimatomställningen med hjälp av det stora investeringspaketet som ska återstarta ekonomin efter coronakrisen. Det skriver debattörerna i ett pressmeddelande.

Regeringen har redan presenterat flera stödprogram och fler kommer sannolikt att behövas för att rädda företag från konkurser. Enligt debattörerna behövs det även stora investeringspaket för att få fart på ekonomin i sin helhet. Enligt dem kan rätt sorts stimuleringsåtgärder för att dämpa nedstängningens effekter på samhällsekonomin också fungera som en hävstång för att få igenom transformativa investeringar för ett fossilfritt Sverige tidigare.

Förslag på hur näringslivet kan transformeras och vilka investeringar som behövs finns redan i de 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som olika industribranscher tagit fram för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Enligt debattörerna ger den färdiga analysen ett bra underlag som gör att investeringar ”för att få fart på hjulen” kan göras på kort tid.

 

Lyfter viktiga investeringar

Debattörerna Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall; Henrik Henriksson, vd, Scania; Jenny Larsson, vd, ABB Power Grids Sverige; Martin Lindqvist, vd, SSAB och Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige lyfter tillsammans fram sju åtgärder och investeringar som behöver genomföras:

  • Investeringar behöver göras i ett starkare och mer robust elnät. Det behövs radikalt förändrade och i grunden nya tillståndsprocesser med väsentligt förkortade ledtider så att de inte bromsar viktiga kapacitetsförstärkningar samt initiativ som till exempel utvecklingen av fossilfritt stål inom Hybridprojektet.
  • Sverige bör investera i flera stora elektrolysör-anläggningar för att få igång en storskalig produktion av grön vätgas i många industrianläggningar i Sverige. 
  • Sverige behöver investera i väg-el genom att lägga ut elledningar till de större europavägarna.
  • Sverige behöver omgående investera i ett antal bioraffinaderier för att producera mer hållbara biodrivmedel och biogas. Ett snabbt beslut om en ambitiös reduktionsplikt till 2030 för alla drivmedel är förutsättningen för att en sådan marknad snabbt ska utvecklas.
  • Stöd till kapitalintensiv utveckling och tekniksprång som säkerställer att Sverige når klimatmålen, exempelvis genom Industriklivet eller andra satsningar som syftar till att dela på riskerna för stora investeringar för att ställa om exempelvis industrin.
  • Sverige bör omgående investera i koldioxidinfångning och lagring av koldioxid (CCS – carbon capure and storage) för att till exempel utveckla klimatneutral cement.
  • Sverige behöver bygga ut järnvägen så att en större del av godstransportökningen kan läggas på järnväg.

Källa: Fossilfritt Sverige

 

Enligt debattörerna behöver Sverige bland annat bygga ut järnvägen så att en större del av godstransportökningen kan läggas på järnväg.Foto: Mostphotos

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste