Så löser Peab gymnasieundervisningen

Ett dygn för omställning till distansundervisning och terminsövergripande schemaändringar är några av konsekvenserna för eleverna som går byggnadsteknisk gymnasieutbildning hos Peab.

Lärarna vid en av Peabs gymnasieutbildningar undervisar numera eleverna från datorn.      Foto: Peab

Sedan 18 mars har all gymnasieundervisning i Sverige skett på distans. En förändring som var omvälvande och dramatisk för landets gymnasieskolor som driver yrkesutbildningar:

– Det gick väldigt fort från det att vi skulle vara i skolan till att bedriva all undervisning på distans, vi fick ungefär ett dygn att förbereda oss på, berättar Nicklas Lundgren, rektor på Peabskolan i Malmö, där den stora bygghallen där de praktiska momenten sker nu ekar tom.

En del av de praktiska undervisningsmomenten kan fortfarande genomföras på Peabskolan:

– En stor del av det praktiska lärandet sker ju genom praktiken som fortfarande pågår, men självklart har vi ställt om en hel del i undervisningen. Mycket av den teori som var planerad till hösten har vi genomfört nu och får ta igen de praktiska delarna när vi kan ses tillsammans i skolan igen, berättar Alexandra Johansson, vd på Peabskolan.

Personalen på Peabskolan har också sett att distansundervisningen gett positiva effekter på skolan:

– En av de största positiva effekterna med distansundervisningen är att många elever som kanske inte vågat komma till tals innan gör det nu, de vågar ta för sig mer, berättar Michael Schröder, bygglärare på Peabskolan.

 

Artikeln publicerades måndag den 01 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste