Ska rena och avsalta vatten med hjälp av solljus

Med billiga material som cellulosa och den ledande polymeren PEDOT:PSS kan man skapa en hög­effektiv ånggenerator som kan rena och avsalta vatten med hjälp av solens strålar. 

 

Med hjälp av den nya uppfinningen som forskare på Linköpings universitet har tagit fram kan man bland annat avsalta havsvatten.Foto: Mostphotos


År 2040 beräknas vart fjärde barn i världen leva i områden där det råder stor brist på rent och drickbart vatten. Men nu har forskare vid Linköpings universitet tagit fram en billig och miljövänlig ånggenerator som både kan rena och avsalta vatten med hjälp av solen. Resultatet har publicerats i tidskriften Advanced Sustainable Systems. 

– Förångningshastigheten är fyra till fem gånger högre än vid direkt avdunstning, vilket betyder att vi kan rena större volymer vatten, säger Simon Fabiano, forskningsledare inom området nanoelektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik, i ett pressmeddelande.

Forskningen har finansierats i huvudsak genom medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, projektet Tail of the sun, Vetenskapsrådet och den strategiska satsningen på Avancerade funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.Foto: Linköpings universitet

Absorberar energi

I ånggeneratorn används en slags gel, kallad aerogel, som innehåller en cellulosabaserad struktur som har klätts in i den organsikt ledande polymeren PEDOT:PSS. Polymeren har förmågan att absorbera energin i solen, inte minst i den infraröda delen av ljusets spektrum där det finns mycket värme. Areogelen har i sin tur en porös nanostruktur vilket betyder att den kan suga in mycket av vattnet i dess porer.

Ånggeneratorn hålls flytande med ett värmeisolerande skum som placerats mellan vattnet och areogelen. Värmen från solen förångar vatten och salt, medan andra produkter stannar kvar.

– Aerogelen är slitstark och kan göras ren i exempelvis saltvatten och sedan användas direkt, om och om igen. Vattnet som avdunstar genom systemet blir till dricksvatten med en mycket god kvalitet, intygar Tero Petri Ruoko, postdoktor vid Laboratoriet för organisk elektronik och en av artikelns författare.

90 procent luft

– Det fina med det här är att alla material är miljövänliga, vi använder nanocellulosa och en polymer som har mycket liten påverkan på miljö och människor. Vi använder också mycket små mängder material, aerogelen består till 90 procent av luft. Vi hoppas och tror att våra resultat kan hjälpa de miljoner människor som inte har tillgång till rent vatten, säger Simone Fabiano.

 

Polymer

Polymerer är en typ av kemiska föreningar som består av långa kedjor av mindre enheter, så kallade monomerer. Polymerer är en typ av kedjemolekyler som används i konstruktionsmaterial, som i dagligt tal kallas plast, som exempelvis gummimaterial, härdplaster eller termoplaster. Polymerer är i de allra flesta fall organiska.  

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste