Gruvavfall förädlas till mineralgödsel

Nu görs ett nytt försök med en anläggning för att utvinna mineralet apatit från gruvavfall inom ramen av ReeMAP-projektet. Enligt LKAB skulle det kunna täcka det svenska lantbrukets årliga behov av fosfor fem gånger om.

I dag provas nya metoder ut för fullskaliga anläggningar för apatitutvinning i en pilotanläggning i Malmberget. En anläggning för förädling planeras att byggas i en ännu inte utpekad hamnstad. Foto: Fredric Alm

På 1980-talet drev LKAB ett apatitverk i Kiruna som sedan avvecklades. Nu tas planerna att utvinna mineralet apatit från gruvornas restprodukter upp igen och metoder för förädling till mineralgödsel testas nu i en ny pilotanläggning i Malmberget, rapporterar SVT.

Teknik testas i pilotanläggning

I malmfälten i Kiruna utvinns det som klassas som apatitjärnmalmer vilket innebär att naturlig apatit återfinns i anrikningssanden som utgör restprodukter från verken. Gruvavfallet som i dag tippas på upplag ska istället köras i den nyligen driftsatta testanläggning där apatit i koncentrerad form utvinns efter både mekaniska och kemiska processer.

– Apatit är den råvara som används inom fosforindustrin för fosformineralgödsel. Så tanken är att framställa mineralgödsel från apatit, säger Erik Niva, forskningsingenjör på LKAB, till SVT.

Täcka behovet av fosfor

Tanken är att en fullskalig anläggning för förädlingen ska byggas, i en ännu obestämd hamnstad, efter att metoderna provats ut. Och därmed kunna förse jordbruket med mineralgödsel.

– Med de volymer som vi räknar på är det cirka fem gånger Sveriges behov, säger Erik till televisionen.

Två verk, som blir i samma storlek som de anriknings- och pelletsverk som finns på gruvorterna, ska byggas och tillsammans producera 400 000 ton apatit varje år, skriver LKAB i ett pressmeddelande.

Från apatit kan man också utvinna gips, fluor- och sällsynta jordartsmetaller som kan användas till ny teknik, mobiltelefoner och elmotorer, framförallt för magnettillverkning. För LKAB:s del skulle den nya satsningen i ett längre perspektiv betyda ett till ben att stå på, som inte är kopplad till den konjunkturbaserade järnmalmsindustrin, förklarar Erik.

ReeMAP-projektet


Projektnamnet är sammansatt av två av huvudprodukterna som ska återvinnas från LKAB:s avfallssand, REE:er (rare earth elements/sällsynta jordartsmetaller) och MAP (en fosforsbaserad mineralgödselprodukt), som båda är identifierade som kritiska råmaterial.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste