Släpper ut 100 000 plastkassar om året

Från Lidköpings tätort släpps det ut mikroplaster motsvarande 100 000 plastkassar om året. Kommunen har beställt en kartläggning för att undersöka var plasten kommer ifrån. 

 

Lidköpings kommun har låtit kartlägga var den stora mängden mikroplaster som slutligen hamnar i Vänern kommer från.Foto: Mostphotos


Varje år når en strid ström mikroplaster från Lidköpingsborna ut i Kinneviken i södra delen av Vänern. Mängden plast som släpps ut till Kinneviken via vattenflöden som mynnar vid Lidköpings tätort har uppskattats till 1,4 ton. Merparten, mellan 90–99 procent, kommer sannolikt från själva tätorten medan resten kan härledas till källor uppströms.

Första i sitt slag

Genom en kartläggning beställd av Lidköpings kommun har Jordnära miljökonsult AB, som gjort undersökningen, kunnat se att mikoplasterna i ån Lidan ökar med 100 gånger fler partiklar när vattnet passerar Lidköpings centrala delar, jämfört med i ån uppströms tätorten. Resultatet av kartläggningen presenteras i rapporten – Mindre mängd mikroplaster i Kinneviken. 

– Detta är den första studien i sitt slag i Sverige av ett helt samhälle, där man tittar på olika källor och dessutom får en uppskattning av mängden mikroplaster ut från hela tätorten. Det är ett nytt och spännande högaktuellt forskningsområde, där man ännu inte har standardiserade metoder för provtagning och analys, säger Viktoria Lundborg, vd för Jordnära miljökonsult, i ett pressmeddelande. 

Högt skyddsvärde

Kinneviken är Lidköpings huvudvattentäkt för dricksvatten och har därmed ett högt skyddsvärde. Där finns även ett rikt djurliv, med bland annat flera fiskarter som är värda att bevara. I undersökningen har man mätt halter och mängder av mikroplaster i de huvudsakliga vattenflödena i Lidköpings tätort och ytvattnet i Lidan och tre andra bäckar. Man har även undersökt dagvatten i utvalda dagvattenledningar och avloppsvatten in till och ut från avloppsreningsverket. 

Resultatet av undersökningen visar att det utgående vattnet från avloppsreningsverket samt dagvattnet från värmeverket, bidrar till relativt stora mängder mikroplast. De två verksamheterna genererar en stor mängd fibrer som är både små och lätta och därför kan transporteras långt ut i viken. 

Sprida information

Plaster av typen polystyren, PVC och PET hittades i flest prover och gummi-partiklar från däck förekommer i stor andel, vilket tyder på att trafiken i tätorten är en stor källa till mikroplasten i miljön. 

– I och med rapporten har vi fått ytterligare bekräftelse om att vi är på rätt väg när vi planerar att bygga ett steg med mikroplastrening i vårt planerade nya avloppsreningsverk. Vi kommer använda rapporten som underlag då vi investerar i dagvattenrening, exempelvis för att söka mer projektpengar för mer dagvattenrening. Vidare kommer vi använda resultaten för att sprida information till allmänheten och verksamheter om vikten av att se över sin plastanvändning. Rapporten blir också en utgångspunkt för vidare diskussioner med forskarsidan, säger kommunens VA-chef Pernilla Bratt.

 

Mikroplaster

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastpartiklar, mindre än fem millimeter i diameter. De bildas då plastföremål och plastskräp slits och bryts sönder i naturen, eller ingå i olika industri- och hushållsprodukter såsom mikroplastkulor som används i färg eller vid blästring, i polerande tandkräm, disk-, tvätt- och rengöringsmedel och i konstgräsgranulat. Fibrer kan även lossna vid tvätt av syntetiska textilier. Även gummi-partiklar som bildas vid däckslitage kan räknas som mikroplaster.Källa: Lidköpings kommun

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste