Kommunen satsar på mer ängsmark

I ett nytt projekt kommer Kumla kommun inför sommaren testa att skapa ängsmark på ytor som inte används för rekreation. 

 

I Kumla kommun, Örebro Län, satsar man i ett nytt projekt på att skapa ängsmark för att bland annat gynna biologisk mångfald. Foto: Katarina Johnsson


Projektet innebär att kommunen väljer att inte klippa gräset på utvalda platser, både på småytor som inte fyller någon funktion som gräsmatta men också på delar av större klippta ytor. Förhoppningarna är att ytorna ska bli gynnsamma miljöer för biologisk mångfald där fjärilar, bin och humlor ska trivas. 

Utvärdera växtligheten

Under sommaren kommer kommunen utvärdera de olika ytorna för att se vad som växer där, och vilka arter som kan komma att etablera sig. Utifrån utvärderingen kommer kommunen sedan att besluta vilka ytor som är värda att fortsätta omvandla till äng. 

”Sedan kan det ta några år för marken att bli en bra ängsmark och i vissa fall kanske vi kommer att behöva hjälpa till med att förbättra jorden eller att så in arter”, skriver kommunen i ett pressmeddelande. 

Kumla kommun ser fler fördelar med satsningen, bland annat menar man att ha äng istället för klippta ytor har goda effekter gällande resurser som arbetstid, maskiner och drivmedel men även fördelar för miljön som minskat koldioxidutsläpp och främja den biologiska mångfalden. 

Projektet stödjs av LONA-bidrag från Naturvårdsverket, vilket är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste