Batteridrivna tunga transporter på vägarna inom några år

Sedan 2019 har Energikontor Norr lett förstudien ”Hållbara tunga transporter i Arktis” för att titta närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter.

 

Efter sin förstudie har Energikontor Norr tillsammans med sina projektpartners konstaterat att batteridrivna tunga lastbilar kan bli verklighet inom ett par år.
Foto: Energikontor Norr


I projektet har man tittat på fossilfria alternativ ur en rad olika perspektiv; teknik, ekonomi, hållbarhet och inte minst möjligheterna för genomförandet. Deltagarna i förstudien är förutom Energikontor Norr även Kaunis Iron, Volvo Lastvagnar, Wist Last & Buss och Vattenfall, som också varit med och finansierat projektet tillsammans med Region Norrbotten.

– Kaunis Iron har en uttalad ambition att ligga i framkant och förstudien har gett oss värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med omställningen till fossilfrihet, vi är angelägna att hitta de alternativ som kan ta oss fram fortast, säger Andreas Lantto, projektledare, Kaunis Iron i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till projektet är att Kaunis Iron har som målsättning att bedriva en fossilfri gruvdrift till 2025. Och för att nå målet, är just transporter en viktig faktor som behöver lösas. Var 15:e minut lämnar en lastbil Kaunisvaara för att transportera järnmalmskoncentrat till Pitkäjärvi, som ligger 16 mil bort. Väl i Pitkäjärvi lastas godset om för att transporteras vidare med järnväg. Enbart dessa transporter orsakar 15 000 ton CO2-utsläpp årligen. Kaunis Irons har därför som ambition att byta ut hela fordonsflottan till fossilfri drift. Förstudien var ett första steg i rätt riktning. 

– Vi kommer nu att gå vidare internt med nästa steg i processen, vilket blir att testa batteridrivna transporter med våra krävande förutsättningar. Det är kallt, det är tungt och det är en lång sträcka. Men om det fungerar hos oss så fungerar det överallt, säger Lars Wallgren, logistikchef Kaunis Iron.

Fick tänka om

I förstudien har projektgruppen granskat flera olika alternativ till fossila bränslen och jämfört dem sinsemellan samt undersökt hur pass genomförbara de är i verkligheten. Inledningsvis trodde man att den bästa lösningen skulle vara en elväg, med laddning under färd, men efter utvärderingen kom man istället fram till att batterier för tunga fordon var ett intressantare alternativ. Ett område där teknikutvecklingen, enligt projektgruppen, gått mycket snabbare än väntat. 

– Volvo lastvagnar ser en stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar. Det ger oss möjlighet till tystare transporter och minskad klimatpåverkan inom transportsektorn. Teknikutvecklingen med bland annat kraftfullare och lättare batterier, bränsleceller med mera, för elektrifierade lastbilar går fort. Genom våra konceptbilar kommer Volvo Lastvagnar att utveckla och demonstrera lösningar för framtiden, fastslår Kent Nilsson, Area Manager, Volvo Lastvagnar Sverige.

– Vi ser elektrifieringen av transporter och industrin som ett viktigt steg framåt för att nå vårt mål om fossilfrihet inom en generation, det här projektet har varit värdefullt för att förstå hur vi kan förbättra våra lösningar för tunga transporter, säger Colin Stewart, senior R&D engineer Vattenfall.

Större flexibilitet

För bara sex månader sedan var den gemensamma bedömningen att alternativet med batterier inte skulle fungera för så tunga transporter som Kaunis Iron kräver, men efter förstudien och dialog med fordonsleverantörer tror deltagarna i projektgruppen att tunga eldrivna lastbilar kommer rulla på vägarna inom några år. 

– Batteridrift är en attraktiv lösning för det kräver inga investeringar i infrastruktur längs med vägsträckorna som kan försvåra för vilt eller rennäring. Det ger samtidigt fordonen en större flexibilitet i vart de kan köra. El är också en resurs som vår region kan producera själv helt fossilfritt, säger projektledare Inger Edlund Pedersen och fortsätter:

– Vår styrka är att samla flera aktörer runt samma bord och skapa nytta och det här projektet är ett fint exempel på det och arbetet med den här frågan kommer att fortsätta i någon form. Möjligheterna i vår region för att ställa om till fossilfritt är goda, men det krävs företag som vågar testa de nya lösningarna. Som Kaunis Iron.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste