Ny teknik för utvinning av kväve ur avloppsvatten

IVL Svenska Miljö­institutet ska nu till­sammans med företaget Ekobalans testa, optimera och utvärdera en ny teknik för att utvinna kväve ur avloppsvatten. Målet med projektet är en mer cirkulär hantering av kväve.  

 

I en pilotanläggning som byggts på Hammarby Sjöstadsverk ska en ny teknik testas med målet att mer kväve ska kunna utvinnas ur avloppsvatten. Foto: Ekobalans


I dag återvinns största delen av näringsämnena från avloppsvatten genom att slam från reningsverken sprids på åkrar. Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet hamnar näst intill all fosfor som avskiljs i reningsverken i slammet, men endast cirka 15 procent av kvävet som finns i avloppsvattnet kommer med till slammet. Resterande kväve avskiljs till luften som kvävgas eller följer med utgående vatten­flöde.

– Att kunna återvinna och recirkulera näringsämnen från avloppsvatten är en högaktuell fråga i VA-branschen inte minst med tanke på slamutredningen som är under remiss. Dessvärre har diskussioner om krav på återvinning fastnat i att bara handla om fosfor. Återvinning av kväve från avloppsvatten är minst lika viktigt om inte viktigare eftersom konventionell kväve­gödselproduktion har höga växthusgasutsläpp och fossila energireserver som behövs för kväveproduktion är begränsade, säger Klara Westling, chef för miljö­teknikgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande. 

En fast produkt

Det är IVL tillsammans med företaget Ekobalans som ansvarar för projektet. Den nya tekniken som ska testas för att utvinna kvävet ger, till skillnad från andra tekniker, en fast produkt som har högre innehåll av kväve. 

– Utveckling av den här tekniken och bedömningen av den är av värde för alla kommunala reningsverk, inte bara i Sverige eller Skandinavien. Alla samhällen ökar sina ansträngningar att nå cirkulära resursflöden och kväve är ett av de absolut viktig­aste flöden som både påverkas av och påverkar vårt samhälle, säger Gunnar Thelin, utvecklingschef på Ekobalans.

Bortglömd resurs

Enligt IVL menar forskare att kväve från avloppsvatten är en bortglömd tillgång, då det i dag läggs stora resurser på kväveproduktion, för att säkerställa en trygg matproduktion, samtidigt som det också läggs stora resurser på kväverening i slutet på kedjan för att undvika utsläpp i miljön. 

I det nya projektet vill man istället se en cirkulär hantering av kväve. 

I försöken kommer man både titta på återvinning av kväve från koncentrerade strömmar, exempelvis kväverikt vatten från slam­avvattningen, men även från huvudströmmen av kommunalt avloppsvatten. Lyckas man återvinna kvävet kan avloppsreningen i framtiden bli mer kompakt och effektiv, och det pågår även ­parallella försök med nya resurseffektivare reningslösningar.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste